Modulové školy uľahčia vyučovanie

Nachádzate sa tu

23. 9. 2015

Školstvo a vzdelávanie sú oblasťou, ktorá si bezpochyby zaslúži neustálu pozornosť zodpovednej vlády. Okrem inovatívnych projektov v oblasti výučby a vzdelávania je však nevyhnutné riešiť aj bezprostredné praktické problémy, s ktorými aktuálne zápasia mnohé školy.

Súčasťou druhého vládneho balíčka je preto aj projekt rýchlej výstavby modulových základných škôl v lokalitách, kde je alebo v krátkom čase hrozí dvojzmenná či trojzmenná prevádzka z dôvodu nedostatočnej kapacity škôl, t. j. v oblastiach, kde je najkritickejšia situácia pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky a hrozí, že by sa žiaci učili v neprimeraných podmienkach alebo by museli dochádzať do škôl vzdialenejších od svojho bydliska. Tento problém sa týka najmä obcí, ktoré v posledných rokoch zaznamenali prudký nárast počtu obyvateľstva (či už prisťahovaním alebo demografickým vývojom). 

Nové školské priestory odbúrajú aktuálne negatívne javy, akými sú prekračovanie najvyššieho počtu žiakov v triedach, vytváranie malých a provizórnych tried, viaczmenné vyučovanie, ohrozenie bezpečnosti a zdravia žiakov či chýbajúce odborné učebne, telocvične, knižnice a školské jedálne.

V roku 2015 vláda vyčlenila 3 milióny EUR na výstavbu škôl zatiaľ v 15 obciach Bratislavského a Košického kraja, kde je v oblasti kapacity kritická situácia, konkrétne: Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Markovce, Most pri Bratislave, Miloslavov, Nová Dedinka, Rovinka, Bratislava-Ružinov – Drieňová ul., Senec, Stupava, Tomášov, Trebišov, Viničné, Zámutov. 

Väčšina obcí a miest už s výstavbou začala, dokončiť by ju mali od februára do septembra 2016.

Categories: 
Čo robíme pre ľudí