Financovanie

Nachádzate sa tu

Strana SMER - SD je financovaná v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. O politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami strany sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb, príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov strany v bankách a z podielu na zisku z podnikania prostredníctvom Agentúry SMER.

VÝROČNÉ FINANČNÉ SPRÁVY

Výročná finančná správa 2017

Výročná finančná správa 2016

Výročná finančná správa 2015

Výročná finančná správa 2014

Výročná finančná správa 2013

Výročná finančná správa 2012

Výročná finančná správa 2011

Výročná finančná správa 2010

Výročná finančná správa 2009

Výročná finančná správa 2008

Výročná finančná správa 2007

Výročná finančná správa 2006

Výročná finančná správa 2005 (*.zip 3.7 MB)

Výročná finančná správa 2004 (*.zip 4.0 MB)

Výročná finančná správa 2003 (*.zip 4.4 MB)

Výročná finančná správa 2002 (*.zip 5.7 MB)

 

ZOZNAM DARCOV

Darcovia_2018

Darcovia_2017

Darcovia_2016

Darcovia_2015

Darcovia_2014

Darcovia_2013

Darcovia_2012

Darcovia_2011

Darcovia_2010

Darcovia_2009

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O NÁKLADOCH NA VOĽBY DO NR SR 2012
 

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2014
(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)


Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2015
(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)


Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2016
(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2017
(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017