Tretí vládny sociálny balík v prospech ľudí bude stáť jednu miliardu eur

Nachádzate sa tu

5. 12. 2015

Je správne, aby sa štát podelil s občanmi o dobré hospodárske výsledky. Na dnešnom slávnostnom sneme strany SMER - SD v Nitre to konštatoval jej predseda Robert Fico, ktorý predstavil tretí vládny sociálny balík. Stáť bude jednu miliardu eur. "Tretí sociálny balík sa stane súčasťou programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 za predpokladu, že SMER - SD bude súčasťou novej vlády. V roku 2016 pripravíme a schválime všetku potrebnú legislatívu a od roku 2017 začnú jednotlivé opatrenia nabiehať do praxe. Balík bude nadstavbou k základnému programovému vyhláseniu vlády," vyhlásil Robert Fico.
Prvým opatrením je vznik 100 000 nových pracovných miest do roku 2020. "Pôjde o kombináciu opatrení zameraných na znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti absolventov. Budeme efektívne koordinovať a plánovať hospodársku politiku a maximálne rozbehneme zákon o podpore menej rozvinutých okresov," priblížil Robert Fico. Strana chce väčší dôraz klásť aj na vytvorenie pracovných miest v pôdohospodárstve, chce tiež napríklad pokračovať v rozširovaní materských škôlok.
Druhým opatrením je zníženie zdravotných odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov. "Zreformujeme systém zdravotných odvodov, nová právna úprava zvýši odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), čo znamená nižšie zdravotné odvody. Zároveň rozšírime skupinu tých, ktorí budú mať nárok na OOP," povedal Robert Fico s tým, že toto opatrenie by sa malo dotknúť 780 000 ľudí a stáť by malo 90 miliónov eur.
Strana SMER - SD chce stavať aj štartovacie byty pre mladých. "Ak budeme vo vláde, do konca volebného obdobia zabezpečíme podmienky na výstavbu 5 000 nájomných bytov v réžii samospráv," doplnil predseda strany. Byty majú byť financované formou štátnej dotácie a lacného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. "Chceme navrhnúť výhodnejší model tejto kombinácie pre mestá a obce. Na toto opatrenie dáme 90 miliónov eur, ktoré sa objavia v rozpočtoch samospráv," vyčíslil Robert Fico. Učitelia majú tiež dostávať byty zadarmo. "Vraciame sa k slovenskej tradícii. Štát postaví približne 2 000 nových nájomných bytov pre začínajúcich učiteľov na najnižšom platovom stupni, ktorí budú platiť iba režijné náklady," doplnil predseda strany SMER – SD. 
Ďalším opatrením je príspevok na bývanie študentov a rekonštrukcia internátov. Na toto opatrenie má ísť 50 miliónov eur, čo má znamenať obnovu 10 000 miest pre študentov. Strana chce na toto opatrenie vyčleniť 25 miliónov eur ako príspevok na ubytovanie pre vysokoškolských študentov.
V sociálnej oblasti je ďalším opatrením zdvojnásobenie vianočného príspevku pre nízkopríjmových dôchodcov. "Odhadovaný náklad bude približne 50 miliónov eur ročne. Vytvoríme všetky podmienky na to, aby sa vianočný príspevok pravidelne zvyšoval a aby sme v priebehu rokov vytvorili predpoklad na jeho transformáciu na plnohodnotný dôchodok," vysvetlil Robert Fico.
Viac peňazí má ísť aj pre opatrovateľov postihnutých detí a dôchodcov. Ako konštatoval predseda strany, osoby starajúce sa o ťažko zdravotne postihnutých patria medzi ľudí, ktorí sú najviac odkázaní na pomoc sociálneho štátu. "Ročne si opatrovateľ môže prilepšiť okolo 1 000 eur," doplnil Robert Fico.
Cieľom strany bude aj obnova 1 000 kilometrov regionálnych ciest. "Je to dobrá správa pre samosprávy. Chceme vyčleniť 100 miliónov eur na obnovu ciest. Toto nemá nič spoločné s pokračovaním dostavby diaľnic," poznamenal Robert Fico.
Po vlakoch zadarmo sú ďalším opatrením v treťom sociálnom balíku  bezplatné autobusy k vlakom. "Bude to stáť 30 miliónov eur, ale zavedieme ich až vtedy, ak bude urobený poriadok, pokiaľ ide o dopravu na Slovensku, aby nedošlo k duplicite vlakov, autobusov," vysvetlil Robert Fico.
Posledným opatrením je zabezpečenie bezpečnosti občanov Slovenska. Predseda strany SMER – SD Robert Fico uviedol, že sa má zvýšiť počet vyškolených policajtov.
Náklady na tretí sociálny balík sú najvyššie. Predseda strany ale ubezpečil, že napriek tomu nebude mať balík negatívny vplyv na znižovanie deficitu verejných financií. "Naďalej bude pokračovať aj pokles verejného dlhu," dodal Robert Fico s tým, že tretí balík je "prejavom solidarity a bude mať pozitívny vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť".

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Aktuality