R. Fico predstavil 2. sociálny balíček, má stáť 200 miliónov eur

Nachádzate sa tu

23. 5. 2015

Pri dobrých výsledkoch je povinnosťou vlády ponúknuť občanom určitý podiel na hospodárskom raste Slovenska a efektívnejšom výbere daní. Vyhlásil to premiér Robert Fico vo svojom prejave na pracovnom sneme strany Smer-SD a zároveň predstavil 15-bodový sociálny, ekonomický a finančný balíček. Mal by stáť približne 200 miliónov eur.

Prvý sociálny balíček podľa premiéra nemal negatívny vplyv na deficit či verejný dlh. "Bol krytý z efektívneho výberu daní a efektívneho boja s daňovými únikmi. Nebol spojený so žiadnym zvyšovaním daní a odvodov a neboli naň použité žiadne príjmy z predaja štátneho majetku a nemá žiadny finančný vzťah k otvoreniu 2. dôchodkového piliera. Presne tieto isté pravidlá sa budú vzťahovať aj na druhý sociálny balíček," upozornil premiér.

Balíček obsahuje zvýšenie minimálnej mzdy tak, aby sa priblížila k hranici 400 eur, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) od 1. januára 2016 na 10 % na vybrané základné potraviny, akými sú čerstvé mäso, mlieko, maslo a chlieb, zníženie doplatku na lieky pre deti a dôchodcov, či obnovu spoločných priestorov nemocníc. "Maximálny cenový strop doplatkov za lieky sa pre dôchodcov nad 62 rokov zníži zo 42 eur na 25 eur štvrťročne a pre deti do 6 rokov sa zavedie cenový strop 8 eur štvrťročne," priblížil premiér.
Smer-SD má tiež záujem zvýšiť podporu rodín a pomôcť regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti. "Pre regióny s mierou nezamestnanosti nad 20 % bude zákonom vytvorený automatický mechanizmus nárokovateľnej podpory týchto regiónov formou zvýhodnenia verejných aj súkromných investícií, budovania cestnej a lokálnej infraštruktúry, podpory zamestnávania, umiestňovania verejných inštitúcií a iných foriem motivácie investovať v týchto regiónoch, zamestnávať a zamestnať sa," priblížil Fico.
Ďalšími opatreniami sú zvýšenie materskej dávky, zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov zo súčasnej úrovne 230 eur do úrovne 280 eur. Premiér oznámil aj rozšírenie kapacít materských škôl a výstavbu základných škôl modulového typu. "Dávka na materskej dovolenke bude zvýšená zo súčasných 65 % príjmu poberaného pred nástupom na materskú dovolenku na úroveň 70 % tohto príjmu," doplnil premiér s tým, že tieto opatrenia by mali podporiť zvýšenie zamestnanosti matiek.
Vláda Roberta Fica plánuje poskytovať rodinám aj príspevok pre deti na školy v prírode a lyžiarske kurzy, chce tiež dotovať pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach. To znamená, že na základe údajov úradov práce vláda plánuje ročne vybrať 20.000 ľudí zo sociálne slabších rodín, ktorým štát poskytne zadarmo víkendové alebo týždňové pobyty s plnou penziou v štátnych ubytovacích zariadeniach na Slovensku.

Ďalším opatrením z balíčka je rekonštrukcia nemocníc. "Štát vyčlení financie na rekonštrukcie vstupných, sociálnych a iných spoločných priestorov 13 štátnych nemocníc, s cieľom zvýšenia pohodlia, hygienického štandardu a celkového komfortu pacientov pri ich návšteve," avizoval premiér.
Vládna strana má v pláne zaviesť aj príspevky, akými sú napríklad príspevok na zatepľovanie domov a energetické investície v bytovkách, príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie, taktiež chce zaviesť lacný bankový účet. Banky by toto opatrenie malo stáť 70 miliónov eur. Podľa návrhu každý občan na Slovensku by tak mal mať nárok na jeden bankový účet s výhodnými podmienkami za výhodnú cenu. Ľudia s najnižšími príjmami by ho mali mať zadarmo a väčšina ľudí by mala za takýto účet platiť maximálne tri eurá mesačne. "Takýto účet by mal mať každý iba jeden," doplnil premiér.
Súčasťou balíčka je aj opatrenie, ktorým sa má zmeniť platba dane z pridanej hodnoty (DPH) medzi dodávateľmi v stavebníctve. Ako uviedol Fico, cieľom tohto opatrenia je zabrániť tomu, aby malé a stredné podniky ako dodávatelia v stavebníctve nedoplácali na neplatiacich odberateľov. Povinnosť uhradiť štátu DPH v tomto sektore tak má byť presunutá medzi platiteľmi DPH z dodávateľov na odberateľov. DPH štátu má teda odviesť až posledná firma v reťazci.


zdroj: TASR
 

2. SOCIÁLNY BALÍČEK VLÁDY SR

1.    Zníženie DPH na 10% na vybrané základné potraviny

Od 1. januára 2016 bude daň z pridanej hodnoty na vybrané druhy základných potravín ako čerstvé mäso, mlieko a maslo,  chlieb a pečivo znížená zo súčasných 20% na 10%.

2.    Zvýšenie minimálnej mzdy

Minimálna mzda bude od 1. januára 2016 zvýšená tak, aby sa priblížila k úrovni 400 eur.  

3.    Špeciálny program pomoci pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti

Pre regióny s mierou nezamestnanosti nad 20% bude zákonom vytvorený automatický mechanizmus nárokovateľnej podpory týchto regiónov formou zvýhodnenia verejných aj súkromných investícií, budovania cestnej a lokálnej infraštruktúry, podpory zamestnávania, umiestňovania verejných inštitúcií a iných foriem motivácie investovať v týchto regiónoch, zamestnávať a zamestnať sa.

4.    Zvýšenie materskej dávky

Dávka na materskej dovolenke bude zvýšená zo súčasných 65% príjmu poberaného pred nástupom na materskú dovolenku na úroveň 70% tohto príjmu.

5.    Zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa

Paušálny príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov bude zvýšený tak, aby z neho bolo možné preplatiť náklady na jasle, škôlku alebo opatrovateľskú službu na základe živnosti. Pôjde o zvýšenie zo súčasnej úrovne 230 eur do úrovne 280 eur. Opatrenie podporí zvýšenie zamestnanosti matiek.  

6.    Rozšírenie kapacít materských škôl

Pôjde o pokračovanie úspešného projektu, v rámci ktorého bude cieľom uspokojiť čo najviac žiadostí miest a obcí o prostriedky na rozšírenie kapacít materských škôl.

7.    Výstavba základných škôl modulového typu

Kapacity základných škôl budú rozšírené budovaním školských zariadení modulového typu v regiónoch a lokalitách, kde je školských kapacít nedostatok.

8.    Príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy

Štát poskytne príspevok na úhradu časti poplatku za pobyt žiakov 5. ročníkov základných škôl v škole v prírode na úrovni 100 eur,  za pobyt žiakov 7. ročníkov základných škôl na lyžiarskom výcviku vo výške 150 eur a za pobyt študentov 1. ročníkov stredných škôl na lyžiarskom výcviku vo výške 150 eur.  

9.    Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

Na základe údajov úradov práce bude ročne vybratých 20-tísíc ľudí zo sociálne slabších rodín, ktorým štát poskytne zadarmo víkendové alebo týždňové pobyty s plnou penziou v štátnych ubytovacích zariadeniach na Slovensku.

10.    Zníženie doplatku na lieky pre deti a dôchodcov

Maximálny cenový strop doplatkov za lieky sa pre dôchodcov nad 62 rokov zníži zo  42 eur na 25 eur štvrťročne a pre deti do 6 rokov sa zavedie cenový strop 8 eur štvrťročne.

11.    Obnova spoločných priestorov nemocníc

Štát vyčlení financie na rekonštrukcie vstupných, sociálnych a iných spoločných priestorov13 štátnych nemocníc, s cieľom zvýšenia pohodlia, hygienického štandardu a celkového komfortu pacientov pri ich návšteve.

12.    Príspevok na zatepľovanie domov a energetické investície v bytovkách

Štát podporí znižovanie nákladov domácností na energie v rodinných domoch príspevkom na úhradu 30 %nákladov na ich zateplenie. Štátny fond rozvoja bývania odpustí až do 15 % z istiny nových úverov na rekonštrukcie bytových domov, ktorej výsledkom bude nadštandardná úspora energie.

13.    Príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie

Domácnostiam, ktoré investujú do malých obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla, poskytne štát príspevok na úhradu časti ceny týchto technológií (fotovoltaika, panely na ohrev vody, kotle na biomasu a pod.).

14.    Lacný bankový účet pre každého

Každý občan SR bude mať nárok na jeden bankový účet s výhodnými podmienkami za výhodnú cenu – ľudia s najnižšími príjmami nulovú a väčšina ľudí max. 3 eurá mesačne. Tento účet bude poskytovať neobmedzene služby ako inkaso, trvalé príkazy, platby platobnou kartou, výbery z bankomatu, online prevody, vklady a výbery.  

15.    Fakturácia bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve

Aby malé a stredné podniky ako dodávatelia v stavebníctve nedoplácali na neplatiacich odberateľov, bude povinnosť uhradiť štátu DPH v tomto sektore presunutá medzi platiteľmi DPH z dodávateľov na odberateľov. DPH štátu teda odvedie až posledná firma v reťazci. Týmto sa okrem iného zamedzí nadmerným odpočtom v priebehu dodávok stavebných prác.

 

tlačová beseda po rokovaní snemu

Categories: 
Aktuality