Zníženie doplatkov za lieky od 1. novembra v platnosti

Nachádzate sa tu

2. 11. 2015

Strana SMER – sociálna demokracia splnila ďalšie z opatrení, ktoré sú súčasťou druhého sociálneho balíčka. V nedeľu 1. novembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá zavádza zníženie doplatku za lieky pre viaceré skupiny obyvateľov. Toto nové opatrenie vlády premiéra Roberta Fica sa pozitívne dotkne zhruba jedného milióna občanov a to starobných a invalidných dôchodcov, detí a ľudí zdravotne ťažko postihnutých.    
„Predovšetkým rozširujeme alebo zvýhodňujeme niektoré skupiny ľudí na Slovensku tým, že sa znižujú doplatky za lieky, ale zavádzame aj úplné novinky. Takouto novinkou je, že sa zavádza maximálny limit na doplatky pre deti do 6 rokov vo výške 8 eur za štvrťrok. Pri deťoch do 6 rokov nemôže byť teda doplatok za lieky ročne viac ako 32 eur. Ďalej sme sa rozhodli, že ťažko zdravotne postihnuté deti do 6 rokov budú mať všetky lieky zadarmo a nebudú žiadne doplatky. V prípade starobných dôchodcov postupujeme ďalším znižovaním týchto doplatkov, pričom limit sa zníži zo súčasných 45 na 25 eur na štvrťrok. Pokiaľ ide o limit pre invalidných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, ten sa znižuje zo súčasných 30 na 25 eur na štvrťrok“, uviedol dnes predseda vlády SR Robert Fico na tlačovej konferencii. Ako ďalej dodal, zníženie doplatku za lieky pre najzraniteľnejšie skupiny občanov bude mať dopad na štátny rozpočet približne 10 miliónov eur.

Spôsob vracania peňazí za doplatky zostáva naďalej rovnaký. Občania sa obrátia na zdravotné poisťovne a tie im do 90 dní od skončenia príslušného kvartálu peniaze vrátia rovnakým spôsobom, na aký boli zvyknutí doteraz.
Doplatok za lieky pre invalidných a zdravotne ťažko postihnutých dôchodcov tak bude predstavovať maximálne 100 eur ročne.

„Slovensku sa po dvoch rokoch veľmi tvrdej práce na konsolidácii verejných financií začína dariť a máme také hospodárske výsledky, ktoré nám umožňujú, aby sme ponúkli verejnosti sociálne balíky. Naše opatrenia v rámci prvého a druhého balíka v žiadnom prípade nejdú na úkor deficitu a nejdú ani na úkor verejného dlhu. Práve naopak. Je zaujímavé, že sme schopní ponúknuť verejnosti sociálne balíky, ktoré obsahujú množstvo opatrení často s veľkým dopadom na štátny rozpočet, na druhej strane sme na ceste ďalšieho znižovania deficitu verejných financií a verejného dlhu“, podčiarkol Robert Fico.
Vláda SR kompletne zrealizovala prvý sociálny balík, v súčasnosti postupne plní opatrenia z druhého balíka. „Tretí balík bude predstavený 5. decembra tohto roka. Pôjde o niekoľko významných rozhodnutí, ktoré sa budú týkať rokov 2016 a 2017“, dodal predseda vlády SR.


pozrite si tlačovú besedu Roberta Fica a Viliama Čisláka

Categories: 
Čo robíme pre ľudí