Viac miesta v škôlkach, vyššia materská

Nachádzate sa tu

24. 9. 2015

Mladé rodiny s malými deťmi zažívajú plno radosti, no zároveň aj starostí. Rodičov, ktorí skĺbiť výchovu malých detí s pracovným životom, často trápi otázka, kam bezpečne umiestniť svoje dieťa v pracovnom čase. Aktuálny nedostatok miesta v štátnych materských školách a vysoké poplatky v súkromných zariadeniach nútia mnohých rodičov, predovšetkým matky ostať s dieťaťom doma aj po skončení rodičovskej dovolenky. Sociálno-demokratická vláda SMERU – SD si uvedomuje, že tento pravicovými vládami dlhodobo prehliadaný problém si žiada okamžité riešenie. 

Už v rámci prvého vládneho balíčka pre ľudí vytvorila podmienky na vznik 3 600 nových miest pre deti v 113 škôlkach a aktuálne túto podporu navyše na 15 mil. EUR. Aby mohli byť uspokojené všetky obce a mestá, kde je kapacita škôlok nedostatočná, v rámci druhého balíka vláda na tieto účely zabezpečí ďalšie zdroje z rozpočtu aj využitím fondu EÚ – do roku 2023 by tak celkovo malo byť do zvýšenia kapacity škôlok a jaslí investovaných až 115 mil. EUR. 

Zároveň vláda v rámci druhého vládneho balíčka pre ľudí prichádza s opatrením zvýšenia príspevku na starostlivosť o dieťa z doterajších 230 EUR až na 280 EUR mesačne. Mamičky, ktoré sa tak potrebujú alebo chcú vrátiť do práce ešte pred dovŕšením 3. roku života svojho dieťaťa, majú možnosť namiesto poberania rodičovského príspevku získať tento príspevok a investovať ho do zabezpečenia starostlivosti o svoje dieťa v súkromnom zariadení alebo u osoby, ktorá má na stráženie detí živnosť. 

A každú nastávajúcu či čerstvú mamičku poteší informácia, že od 1. januára sa materský príspevok paušálne zvyšuje na 70 % z jej predchádzajúcej hrubej mzdy. 

SMER – SD tieto opatrenia na podporu rodiny spolu s ďalšími novinkami (lacnejšie lieky pre deti do 6 rokov, výstavba modulových ZŠ, príspevok na školy v prírode a na lyžiarsky výcvik...) vníma ako veľmi dôležité – veď každé dieťa je darom nielen pre blízku rodinu, ale aj pre celú spoločnosť a žiadna investícia do jeho spokojného vývinu nie je privysoká.

Opatrenia strany SMER – SD pre rodiny s deťmi: 

-  15 mil. EUR na rozšírenie kapacity škôlok

- zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa na 280 EUR mesačne

- zvýšenie materskej dávky na 70 % príjmu zo zamestnania

- výstavba základných škôl modulového typu 

- príspevok na školy v prírode a na lyžiarske kurzy

- zníženie maximálneho doplatku za lieky pre deti do 6 rokov

- bezplatné pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych 

zariadeniach

Čo robíme pre ľudí