Profil

Nachádzate sa tu

Už 16 rokov neriešime vnútorné spory, ale potreby krajiny a ľudí

Strana SMER - sociálna demokracia je od roku 1999 pevnou súčasťou slovenskej politickej scény, je vnútorne stabilnou a programovo čitateľnou stranou so sociálnodemokratickým zameraním. Dlhodobo, od roku 2004 je dominantnou politickou stranou v krajine a po integrácii menších stredoľavých strán v rokoch 2003 – 2005 súčasne jediným reprezentantom klasického európskeho sociálnodemokratického politického prúdu na Slovensku. Je členom Strany európskych socialistov a Socialistickej internacionály ako najväčšej politickej organizácie na svete.

Kým v roku 1999 strana SMER vznikla ako reakcia jej lídra R. Fica a ľudí v jeho okolí na sklamanie z obsahu a štýlu politiky prvej vlády M. Dzurindu a jej nosnou agendou bola potreba výmeny generácie politikov zaťažených dlhoročnými osobnými a ideologickými spormi, v neskoršom období radikálnych pravicových tzv. reforiem druhej vlády M. Dzurindu sa strana vyprofilovala ako hlavný kritik vládnej politiky najťažšie dopadajúcej na nižšie a stredné príjmové skupiny ľudí. Strana sa programovo jasne prihlásila k politike sociálneho štátu európskeho typu presadzujúcej aktívnu rolu štátu v ekonomike, neprivatizáciu strategických podnikov, potrebu redistribúcie, sociálnej rovnováhy a väčšej solidarity v spoločnosti. Strana prostredníctvom svojich reprezentantov v NR SR kritizovala vládou presadené zmeny v daňovom, zdravotníckom a v dôchodkovom systéme jasne podporujúce individualistické poňatie usporiadania spoločnosti a zavádzajúce trhové prvky do oblastí, ktoré sú v Európe klasickými verejnými službami. Strana rovnako odmietala lacný, pre krajinu škodlivý a pochybný výpredaj strategických podnikov štátu najmä v energetike. Strana súčasne predkladala vlastné alternatívy potrebných zmien v krajine. S rovnakým dôrazom odmietala jednostrannú zahraničnopolitickú orientáciu vlády M. Dzurindu na USA s ich vtedajším prezidentom G. W. Bushom a R. Fico jasne deklaroval, že po prípadnom vstupe do vlády ukončí pôsobenie našich vojenských jednotiek v konflikte v Iraku.

S programom jasnej sociálnej alternatívy voči vláde SMER – sociálna demokracia vyhral v roku 2006 parlamentné voľby. S cieľom zabrániť pripravovanej koalícii pravicových strán s V. Mečiarom, ktorá by znamenala pokračovanie tvrdých antisociálnych opatrení, prehlbovanie chudoby a príjmovej polarizácie v spoločnosti, vytvoril SMER – sociálna demokracia koaličnú vládu so stranami SNS a HZDS. V prvých dvoch rokoch vlády strana ako dominantná politická sila vládnej koalície dôsledne presadzovala politiku, podľa ktorej ľudia roky si uťahujúci opasky majú nárok na spravodlivý podiel na ekonomickom raste krajiny. Boli zrušené poplatky v zdravotníctve a zavedené vianočné dôchodky aj príspevok 830 eur pri narodení prvého dieťaťa, bolo vrátených 35-tisíc protiústavne odňatých invalidných dôchodkov, znížená DPH na knihy, lieky a na zdravotnícke pomôcky, obmedzený zisk zdravotných poisťovní, ceny energií dokonca klesali, znižovali sa ceny liekov, o 42 % boli zvýšené platy učiteľov, plat v zdravotníctve sa dostal nad priemerný zárobok v krajine. Rovnako bol splnený cieľ odsunu našich vojenských jednotiek z Iraku. Slovensko vstúpilo do schengenského priestoru a prijalo euro. Po príchode svetovej hospodárskej krízy v roku 2009 vláda venovala maximum energie na odvrátenie jej vplyvu na Slovensko. Na pôde rady vlády proti kríze bolo prijatých viac ako 60 opatrení, ktoré prispeli k tomu, že napriek kríze vláda odovzdávala v roku 2010 krajinu s 2. najvyšším rastom ekonomiky v EÚ a s klesajúcou mierou nezamestnanosti.  

Napriek vplyvom svetovej krízy a hlavnému dielu vládnej zodpovednosti SMER – sociálna demokracia dosiahol lepší volebný výsledok ako v roku 2006. Pravicové strany však vytvorili širokú vládnu koalíciu štyroch strán, ktorá rok a pol traumatizovala verejnosť permanentnými nezhodami, až sa na jeseň roku 2011 rozpadla pri otázke podpory európskych mechanizmov proti dlhovej kríze. V predčasných parlamentných voľbách získal SMER – sociálna demokracia s programom stabilnej vlády orientovanej na ochranu istôt ľudí v ťažkých časoch historicky najvyšší podiel 44,41 % voličských hlasov. Potom, čo ostatné strany odmietli účasť na vládnej zodpovednosti, vytvorila strana vládu sama.

Krajinu prevzala vláda v čase návratu druhej vlny hospodárskej krízy, ktorej vplyv sa automaticky prejavil aj na Slovensku ako 6. najotvorenejšej ekonomike sveta. Popri nevyhnutnej úlohe ozdravovania verejných financií, pri ktorej vláda zaťažila banky, veľké monopoly, ľudí s vysoko nadštandardnými príjmami a firmy a šetrila na vládnej spotrebe aj cez reformu štátnej správy ESO, venovala maximum energie podpore hospodárskeho rastu najmä cez využitie fondov EÚ a riešeniu problému nezamestnanosti. 

Napriek nepriaznivým východiskovým podmienkam aktivita a práca vlády už onedlho ukázali svoje výsledky. Podarilo sa zachrániť tisíce pracovných miest v košických železiarňach, získať nové investície v Púchove, vo Vranove nad Topľou, v Gelnici, v Rožňave a takisto cez využitie fondov EÚ a aktívnu politiku zamestnanosti vrátiť do pracovného pomeru viac ako desaťtisíce nezamestnaných. Okrem toho vláda opätovne stabilizovala vývoj cien energií, ceny elektriny pre domácnosti dvakrát v roku 2013 klesli. V priebehu rokov 2013 a 2014 sa zrýchľoval rast ekonomiky a klesala nezamestnanosť. Doslova revolúciou v boji proti daňovým únikom sa podarilo zvýšiť výber daní o viac ako 2 mld. eur. Krajina takisto splnila svoj európsky záväzok znížiť deficit pod 3 % HDP a dostala verejné financie pod kontrolu. 

Vďaka týmto dobrým výsledkom prijal SMER – SD na pracovnom sneme v lete roku 2014 a rovnako o rok neskôr v lete 2015 prvý a druhý balík opatrení na zlepšenie životnej úrovne ľudí. Celkovo 30 opatrení, z ktorých je dodnes splnených 19, stojí na presvedčení SMERU – SD a vlády, podľa ktorého majú ľudia nárok pocítiť reálne vo svojich peňaženkách stav, keď sa krajine ekonomicky veľmi darí. Opatrenia ako bezplatná vlaková doprava pre dôchodcov a pre študentov, zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nižšími príjmami, historické zvýšenie minimálnej mzdy, zníženie DPH na vybrané základné potraviny o polovicu, zníženie doplatkov na lieky pre deti a pre dôchodcov, zníženie cien plynu o dvojciferné číslo, zvýšenie materskej dávky a príspevku na starostlivosť o dieťa, rozšírenie kapacít materských škôl, príspevok na zatepľovanie a ďalšie pomáhajú alebo budú reálne pomáhať znižovať životné náklady státisícom či až viac ako miliónu ľudí na Slovensku. SMER – SD vyslovil ústami jeho predsedu R. Fica záväzok, že strana prijme v závere roku 2015 aj tretí balík opatrení, ktorý bude realizovaný v prípade účasti strany na vláde po parlamentných voľbách v marci 2016.