Príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy od 1. januára 2016

Nachádzate sa tu

9. 11. 2015

Vláda SR plní ďalšie z opatrení z druhého vládneho sociálneho balíčka. Bude poskytovať od začiatku budúceho roka základným a stredným školám príspevok na školu v prírode vo výške 100 eur na jedno dieťa a príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 150 eur na jedno dieťa.
„Na naše veľké prekvapenie sa nám prihlásil obrovský počet žiakov a študentov stredných škôl. Ak to všetko zrátame, môžeme hovoriť o 155 000 žiakoch a študentoch stredných škôl, ktorí povedali, že majú záujem o tento program“, uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Dodal, že ide o približne 60 000 žiakov základných škôl a 95 000 študentov stredných škôl. Celkové náklady na príspevok štátu na pobyty detí v školách v prírode a na lyžiarskych kurzoch sa budú pohybovať vo výške približne 20 miliónov eur.   
„Toto opatrenie má obrovský význam a nie je zacielené  len vo vzťahu k rodinám, ale je zacielené aj k podnikateľským subjektom, ktoré poskytujú stravovacie a ubytovacie služby, ale aj dopravu“, podčiarkol Robert Fico. „Uvedomme si, že lyžiarske zájazdy alebo školy v prírode trvajú zväčša 5 alebo 6 pracovných dní, ale môžeme hovoriť napríklad o piatich prenocovaniach, čiže 800 000 prenocovaní bude zafinancovaných zo strany štátu“, dodal.  
„100 eur môže bez problémov pokryť týždňový pobyt školy v prírode bez toho, aby rodičia museli na to prispievať. Ak hovorím o 150 eurách pri lyžiarskych zájazdoch, tak isto sme si overovali v rôznych zariadeniach, že by to malo postačovať na ubytovanie a stravovanie“, povedal predseda vlády.
„Týmto opatrením sa nám darí pristúpiť k stmeľovaniu kolektívov. Keď sme si robili terénny prieskum na školách, zisťovali sme, že bežná škola posiela 30 alebo 40 % detí na školu v prírode alebo na lyžiarsky výcvik, pretože to bolo pre mnohých rodičov nedostupné. Teší nás, že rovnaké zážitky, aké mala naša generácia na školách v prírode a na lyžiarskych, budú teraz dostupné pre všetky deti“, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.


pozrite si brífing Roberta Fica a Juraja Draxlera

Categories: 
Čo robíme pre ľudí