Vláda SR dala nemocniciam mimo rozpočtu 30 miliónov eur

Nachádzate sa tu

3. 12. 2015

Premiér SR Robert Fico a minister zdravotníctva SR Viliam Čislák dnes na pôde Fakultnej nemocnice v Trnave ohlásili splnenie predposledného, 14. opatrenia druhého vládneho balíčka. Na modernizáciu nemocníc poskytol vládny kabinet mimo rozpočtu 30 miliónov eur, ktoré si rozdelilo 27 zdravotníckych zariadení. "Nemocničný fond má na Slovensku už svoj vek, v priemere štyridsať rokov, a tieto osobitné investičné prostriedky sú určené predovšetkým na zlepšenie komfortu pre pacientov," povedal Robert Fico.

Premiér zároveň avizoval zverejnenie tretieho vládneho balíčka.
Prostriedky dostalo 13 univerzitných a fakultných nemocníc (FN), 13 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a Národný onkologický ústav. Trnavská FN získala prostriedky vo výške 2,29 milióna eur, ktoré využije na opravu a úpravu interiérov internej, detskej, infekčnej, onkologickej kliniky, psychiatrického oddelenia a detského sanatória. Zároveň nemocnica nakúpila aj 86 nových pacientskych lôžok. Práve investície do obnovy interiérov a exteriérov, výmena okien, budovanie výťahov a podobne sa podľa slov predsedu vlády SR dostávajú na posledné miesto, hoci to je práve prvé, s čím sa pacient po príchode do nemocnice stretáva.

Podľa ministra zdravotníctva malo každé zo zariadení možnosť určiť si svoje priority. Napríklad FN v Banskej Bystrici získala 1,32 milióna eur na renováciu asfaltových povrchov a parkovacích miest a na rekonštrukciu a údržbu podlaží, Univerzitná nemocnica (UN) Martin nasmerovala 1,12 milióna eur do prestavby operačných sál, stavebných úprav jednotky intenzívnej starostlivosti. Trenčianska FN použila časť z 1,86 milióna eur aj na prístrojové vybavenie rádiodiagnostického oddelenia a FN v Prešove 1,9 milióna eur aj na nákup digitálneho mamografického a röntgenoterapeutického prístroja. UN Bratislava dostala 2,5 milióna eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení a vykurovacieho systému a rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckej kliniky a onkologický ústav 454 000 na opravu CT prístroja. Medzi zariadenia ministerstva bolo rozdelených 3,75 milióna eur na nevyhnutné opravy, prostriedky získali okrem iných detské ozdravovne Kremnické Bane, Železnô, psychiatrické nemocnice Veľké Zálužie, Pezinok, Hronovce i Národné rehabilitačné centrum Kováčová.

"Vláda plní sľuby. Všetko to, čo sme si dali do svojho programového vyhlásenia a predovšetkým, čo sme si dali navyše ako obsah dvoch vládnych balíkov, je splnené na sto percent. Tieto opatrenia nejdú na úkor verejného dlhu, ktorý sa, naopak, znižuje," konštatoval premiér.

 

Zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu Roberta Fica a Viliama Čisláka

Čo robíme pre ľudí