Ľudia môžu oddnes žiadať štát o príspevok na "zelenú" domácnosť

Nachádzate sa tu

1. 12. 2015

Domácnosti môžu od dnes žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Vlastníkom rodinných a bytových domov to pomôže pokryť 30 až 50 % z nákladov na moderné zariadenia. Informoval o tom dnes v Banskej Bystrici predseda vlády SR Robert Fico, kde spoločne s ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom otvorili prvé konzultačné centrum pre občanov v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Premiér zároveň na svojej povestnej tabuli zaškrtol ďalšie splnené opatrenie z druhého vládneho balíka, a to "príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie". Označil ho za "jedno z najkrajších, najchutnejších a najmilších opatrení". Na tabuli mu zostali ešte dve nezaškrtnuté políčka.

Zelená domácnostiam je pilotným národným projektom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a jeho cieľom je pomôcť ľuďom na Slovensku, aby staré, často neefektívne zariadenia využívajúce fosílne palivá vymenili za kvalitnejšie a modernejšie fungujúce na báze obnoviteľných zdrojov, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Ako premiér zdôraznil, cieľom vlády je nielen to, aby domácnosti mohli požiadať štát o príspevok na kúpu a inštaláciu zariadení, ako fotovoltické panely, solárne, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, teda zariadenia vo výkone do 10 kW. Podľa neho opatrenie podporuje i výrobcov týchto zariadení, šetria sa energie a dochádza k znižovaniu nákladov. Ako tiež pripomenul, investovať do moderných energetických zariadení na výrobu elektriny a tepla je najlepšia investícia s veľkou návratnosťou.

V rámci projektu je nateraz k dispozícii 45 miliónov eur. Spustenie príslušnej webovej stránky ukázalo, že je oň obrovský záujem. "Prihlásilo sa takmer 50 000 ľudí a žiadalo informácie a kontakty. Preto sa dá predpokladať, že tento príspevok nebude postačovať. Sme rozhodnutí zvýšiť ho až na 110 až 115 miliónov eur, čo by mohlo postačovať," konštatoval Robert Fico.
Prvé konzultačné centrum, ktoré dnes otvorili v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste 53, slúži na informovanie občanov, akým spôsobom majú predkladať žiadosti, aby získali od štátu príspevok. Postupne by mali pribudnúť v Bratislave a Košiciach. Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred ukončením inštalácie zariadenia, nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu. Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na www.zelenadomacnostiam.sk. Očakáva sa, že na Slovensku by už v roku 2018 malo byť nainštalovaných viac ako 14 000 systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.


zdroj: TASR

Čo robíme pre ľudí