Lacnejšie lieky pre deti i dôchodcov

Nachádzate sa tu

23. 9. 2015

Súčasťou druhého balíčka opatrení pre ľudí je aj podstatné zníženie doplatkov za lieky pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a rozšírenie počtu tých, ktorých sa toto opatrenie týka. Doteraz mohli túto výhodu využívať len starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí, pričom výšku ich dôchodku zákon limitoval; odteraz sa bude vzťahovať na všetkých dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a na deti do 6 rokov. 

Dôležitou zmenou je aj zníženie limitu spoluúčasti. Od začiatku budúceho roka by starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a  držitelia preukazu ZŤP nemali zaplatiť za lieky viac ako 100 EUR ročne (25 EUR za štvrťrok), rodičia detí do 6 rokov za lieky pre ne maximálne 32 EUR ročne (8 EUR za štvrťrok) a pri liekoch pre zdravotne ťažko postihnuté deti je limit spoluúčasti na úrovni 0 EUR, t. j. ich rodičia by pri výbere najlacnejšieho lieku z danej referenčnej skupiny nemali doplácať nič. 

Naďalej pritom platí, že finančné prostriedky za doplatky nad limit zdravotné poisťovne automaticky pacientom vrátia  do 90 dní od skončenia štvrťroka. Pre  súčasnú vládu je dostupnosť liekov a  únosnosť ich cien pre občanov jednou z priorít a minister  zdravotníctva Viliam Čislák odhaduje, že vďaka tomuto opatreniu by sa ročne malo pacientom vrátiť na doplatkoch až 7,3 milióna EUR.

Čo robíme pre ľudí