Zvýšenie materskej a príspevku na starostlivosť o dieťa od 1. januára 2016

Nachádzate sa tu

4. 1. 2016

„Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť právny predpis, na základe ktorého sa zvyšuje dávka na materskej dovolenke zo súčasných 65 % príjmu poberaného pred nástupom na materskú dovolenku na úroveň 70 % tohto príjmu,“ uviedol dnes predseda vlády SR Robert Fico na tlačovej konferencii. Podľa premiéra, ak poberateľka materskej mala v rozhodujúcom období príjem 500 eur mesačne, materská bude zvýšená o 25,50 eur zo súčasných 331 na 356,80 eur. „Je to pomerne zaujímavé zvýšenie materskej. Treba si uvedomiť aj ďalší fakt, o ktorom sa málo na Slovensku hovorí, že už pri tomto zvýšení materskej zo 65 na 70 % predstavuje materská viac ako 90 % čistého príjmu poberateľky, ktorý mala predtým, ako nastúpila na materskú dovolenku. Máme ambíciu zvýšiť materskú ďalej o 5 % , teda išli by sme až na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo by v praxi znamenalo, že poberateľka by mala k dispozícii až 97 % čistého príjmu z čias predtým, ako na materskú nastúpila,“ podčiarkol Robert Fico.

Podľa jeho slov, v roku 2016 bude asi 24 300 osôb poberať materskú a dopad na štátny rozpočet bude na úrovni od 9 do 10 miliónov eur. „Je to rozhodnutie, ktoré považujeme za správne a sociálne, pretože ľudia, ktorí sa rozhodujú o tom, či budú mať deti, ani tak neuvažujú možno o zvýšených nákladoch, ktoré im prináša dieťa, ale skôr sa obávajú straty príjmov, ktoré majú z toho titulu, že jeden z rodičov ostáva pri dieťati. Preto zvýšenie zo 65 na 70 % s účinnosťou od 1. januára 2016 považujeme za správne a spravodlivé,“ zdôraznil Robert Fico. Dodal, že dĺžka materskej je na Slovensku 34 týždňov a z krajín V4 je najdlhšia.

Ďalšie opatrenie, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2016, je zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov, respektíve do 6 rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. „Doterajší príspevok bol 230 eur a my tento príspevok zvyšujeme s účinnosťou od 1. januára 2016 na 280 eur, teda o 50 eur,“ podčiarkol predseda vlády SR. Výrazne sa pritom podľa neho zjednodušuje aj formálna stránka, pretože rodič nebude povinný platiteľovi mesačne preukazovať výšku skutočných nákladov na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. „Aj touto formou chceme, aby mali rodičia k dispozícii finančné prostriedky, ktoré dajú na zabezpečenie starostlivosti o svoje dieťa,“ dodal na záver Robert Fico.

Čo robíme pre ľudí