Zákon na pomoc menej rozvinutým okresom pri investíciách a infraštruktúre

Nachádzate sa tu

28. 11. 2015

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov môže dotknutým regiónom pomôcť pri získavaní investícií, vytváraní nových pracovných miest, budovaní infraštruktúry či výstavbe nájomných bytov. „Výhodou tohto zákona je, že nemusí byť naplnená podmienka 1,5 milióna eur ako minimálnej sumy na investovanie, aby štát prišiel so štátnou pomocou,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico na dnešnej tlačovej konferencii v Lučenci, kde spolu s podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom predstavil zákon ako ďalšie z opatrení 2. vládneho balíčka.
Podľa zákona bude postačovať, aby spoločnosť zainvestovala v takomto okrese 100 000 eur a môže žiadať vládu o príslušnú pomoc. „Bude tiež stačiť vytvorenie piatich pracovných miest v turistickom ruchu alebo 10 miest v prípade investície do výrobnej sféry,“ dodal. Štát má podľa neho tiež platiť odvody za zamestnanca v takomto okrese, ak bol pred nástupom do zamestnania šesť mesiacov v evidencii nezamestnaných.

Konkrétne profity zo zákona sa podľa Roberta Fica týkajú aj dopravnej infraštruktúry. „Uvedomujeme si, aký obrovský význam má pre tento región rýchlostná komunikácia R2 a približujeme sa s ňou už postupne k Lučencu,“ uviedol s tým, že výstavbe tejto cesty by mohla napomôcť aj tzv. investičná výnimka. „Začíname stále intenzívnejšie na európskej úrovni otvárať otázku, či by projekty investičného charakteru tohto typu nemohli byť zúčtované tak, aby nám nešli do deficitu a do verejného dlhu,“ vysvetlil.

Výhody by však dotknuté okresy mali mať aj v oblasti školstva či pri výstavbe nájomných bytov. „Ak sa napríklad samospráva v takomto okrese rozhodne stavať tzv. nájomné sociálne byty, tak nenávratný príspevok môže byť až 50 percent. Pokiaľ pôjde o byty, kde by bola trochu nižšia kvalita, môže to byť až 85 percent,“ načrtol premiér. Ako ďalej spomenul, pred schválením zákona veľa diskutovali, ktoré okresy majú patriť do jeho pôsobnosti. „Nakoniec sme sa dohodli, že kritériom bude 1,6-násobok priemernej nezamestnanosti na Slovensku. To nám vygenerovalo 12 okresov,“ povedal Robert Fico, podľa ktorého okrem Lučenca ide o Veľký Krtíš, Poltár, Rimavskú Sobotu, Revúcu, Rožňavu, Sabinov, Svidník, Sobrance, Vranov nad Topľou, Trebišov a Kežmarok. Pre každý z týchto okresov má byť vypracovaný tzv. akčný plán, ktorý budú pripravovať samosprávy s predstaviteľmi miestnej štátnej správy, podnikateľskej sféry, tretieho sektora a príslušných ministerstiev. „Plán bude vyjadrením toho, čo daný okres potrebuje v priebehu najbližších rokov a bude preň znamenať obrovskú pozitívnu diskrimináciu,“ povedal premiér s tým, že akčné plány pre jednotlivé okresy zamýšľajú v rámci výjazdových rokovaní schvaľovať priamo na mieste. „Chceme sa pozrieť do všetkých 12 okresov, ktoré spadajú pod tento zákon.

Do parlamentných volieb budeme mať ešte jedno rokovanie vlády v Tatrách a chceme na ňom schvaľovať akčný plán pre okres Kežmarok. Pokiaľ budeme súčasťou novej vlády po marcových voľbách, aj Lučenec bude miestom výjazdového rokovania vlády,“ prisľúbil premiér, podľa ktorého je v tomto prípade reálnym termínom apríl alebo máj 2016. zdroj: TASR  

Čo robíme pre ľudí