ZAHRANIČNÁ POLITIKA

Nachádzate sa tu

  • Stiahli sme slovenských vojakov z Iraku, neuznali nezávislosť Kosova, vyjadrili sme nesúhlas s rozmiestnením raketových základní v strednej Európe.
  • Schválením Lisabonskej zmluvy sme prispeli k zvýšeniu akcieschopnosti EÚ.
  • Posilňujeme ekonomický rozmer slovenskej diplomacie, získavanie investícií a odbytových trhov pre slovenských exportérov.
  • Bratislava je jedným zo sídiel Európskeho jadrového fóra.
  • Slovensko je rešpektovaným partnerom v medzinárodnej politike, ktorý dôsledne háji vlastné národnoštátne záujmy.