ÚSPEŠNÉ EURO

Nachádzate sa tu

  • Napriek tomu, že v roku 2006 Slovensko nespĺňalo podmienky pre prijatie eura, prijali sme euro ako prvá z krajín V4, v najvhodnejšom čase pred príchodom krízy.
  • Prechod na euro prebehol v širokej spoločenskej zhode a spolupráci, prakticky bez zásadnejších problémov, čo ocenila aj Európska komisia. 
  • Dôslednou kontrolou cien, ktorú opozícia kritizovala, sme zamedzili špekulatívnemu nárastu cien. Pravdepodobne ako v jedinej krajine eurozóny po prijatí eura došlo k spomaleniu rastu cien.
  • Euro zvyšuje investičnú atraktivitu Slovenska, pomáha vytvárať nové pracovné miesta.