PROTI SVETOVEJ KRÍZE

Nachádzate sa tu

  • Na svetovú krízu vláda reagovali včas, už na jeseň 2008 (keď I. Radičová označila krízu za vyriešený problém) a zapojením všetkých zástupcov ekonomicko-sociálneho života krajiny v Rade pre hospodársku krízu.
  • Ako hlavné ciele boja proti kríze vláda stanovila udržanie a tvorbu pracovných miest cestou priamych podporných opatrení a podporou hospodárskeho rastu.
  • Vláda prijala viac ako 60 opatrení proti kríze: hradenie odvodov za zamestnávateľov, príspevok pri založení živnosti, vyššiu podporu absolventskej praxe, flexikonto, podporu samospráv pri tvorbe pracovných miest, veľké verejné investície, zvýšenie dostupnosti úverov, garanciu vkladov, rýchlejšie vratky DPH, šrotovné, zatepľovací program a ďalšie.
  • Protikrízovými opatreniami a nástrojmi politiky trhu práce sa podarilo zachrániť viac ako 160-tisíc pracovných miest.
  • Veľké investície, výstavba diaľnic, elektrární, štadiónov vytvorí viac ako 15-tisíc pracovných miest, šrotovné udržalo odbyt a prácu pre slovenských subdodávateľov automobilových koncernov.