SLOVENSKO-MAĎARSKÉ VZŤAHY

Nachádzate sa tu

  • Odmietli sme akékoľvek prejavy veľkomaďarského nacionalizmu, Maďarské gardy, Fórum poslancov Karpatskej kotliny, spochybňovanie Benešových dekrétov či provokačné návštevy a výroky spoza hraníc.
  • Proti lživej kampani sme ochránili slovenský jazyk. Novelou zákona o štátnom jazyku zabezpečujeme dostupnosť informácií v štátnom jazyku na území Slovenskej republiky.
  • Slovensko vždy bolo a je pripravené na dialóg a spoluprácu, avšak spochybňovanie územnej integrity a suverenity Slovenska a cielené oslabovanie našej identity sú pre nás z princípu nediskutovateľné.