DOSTUPNEJŠIE ZDRAVIE

Nachádzate sa tu

  • Zrušili sme poplatky aj DPH na lieky a zdravotnícke poplatky.
  • Znižujeme ceny liekov: zvyšujeme podiel liekov bez doplatku alebo s doplatkom do 1 eura, ceny znižuje aj referencovanie cien a degresívna marža. Nájsť lacnejší liek pomáha ľuďom aj internetová kalkulačka ministerstva zdravotníctva.
  • Zvýšili sme dostupnosť kúpeľnej liečby.
  • Zakázali sme zisk poisťovní z povinného poistenia ľudí a obmedzili správnu réžiu poisťovní na 3,5 % vybraného poistného. Ušetrené peniaze idú na liečbu pacientov.
  • Zastavili sme výpredaj lukratívnych častí zdravotných zariadení.
  • Zvýšili sme príspevky za poistencov štátu.
  • Zvýšili sme mzdy v zdravotníctve, prvýkrát za 15 rokov nad úroveň priemernej mzdy v hospodárstve.
  • Zvýšili sme prehľadnosť a spravodlivosť čakacích listín na chirurgické zákroky.