JUSTÍCIA

Nachádzate sa tu

  • Obnovili sme činnosť 9 okresných súdov, o 150 bol navýšený počet sudcov.
  • Výrazne sa znížil počet starých nevyriešených súdnych sporov, občianskoprávnych sporov aj trestnej agendy.
  • Viac ako 7-násobne sa zvýšil počet kancelárií centier právnej pomoci pre ľudí.