VZDELANIE, VEDA A VÝSKUM

Nachádzate sa tu

  • Školstvo je jedným z troch rezortov, kde napriek kríze nedošlo k zníženiu prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2010.
  • Nespoplatnili sme vysokoškolské štúdium v štandardnej forme a dĺžke.
  • Novým školským zákonom modernizujeme systém vzdelávania.
  • Stredné odborné školstvo silnejšie prepájame s potrebami trhu práce.
  • Naštartovali sme systém hodnotenia kvality a selekcie vysokých škôl.
  • Platy učiteľov sme dostali nad úroveň priemernej mzdy v hospodárstve.
  • Zaviedli sme sociálny štipendijný program vo výške 7 200 eur pre štúdium stredoškolákov v zahraničí.
  • Podiel výdavkov na vedu a výskum voči HDP je v roku 2009 vyšší ako v roku 2006. Z fondov EÚ ide 1,2 mld. eur na podporu vedy a výskumu, zvyšujeme úroveň čerpania.
  • Zvýšila sa motivácia pre investície podnikateľského sektora do výskumu a vytvorili sa lepšie podmienky pre podnikanie univerzít a najmä mladých vedcov. Zvýšila sa finančná podpora a počet doktorandov.