INVESTÍCIE A PRACOVNÉ MIESTA

Nachádzate sa tu

  • Slovenská ekonomika je závislá od vývoja v EÚ, preto u nás v dôsledku svetovej krízy rastie nezamestnanosť takisto ako v EÚ, kde dosiahla historický rekord 10 %. Kým za vlády M. Dzurindu sme však boli krajinou s 2. najvyššou mierou nezamestnanosti v EÚ, dnes sme na 6. mieste.
  • Vo februári tohto roku došlo nielen k zmierneniu rastu nezamestnanosti, ale po očistení o sezónne vplyvy dokonca k jej poklesu. Nezamestnanosť reálne klesla v 27 okresoch.
  • Okrem záchrany pracovných miest protikrízovými opatreniami vznikajú nové pracovné miesta, tvorené investíciami. Prevádzky rozšírili a rozširujú napríklad Volkswagen, Sony, Samsung, Embraco a ďalší investori.
  • Slovensko vytvára priaznivé podmienky pre investície a podnikanie, má atraktívny daňový systém, znižuje administratívne zaťaženie, vláda zvýšila dostupnosť úverov, vytvorila jednotné kontaktné miesta pre živnostníkov, odpojila výpočet odvodov od minimálnej mzdy, skrátila lehotu vratiek DPH, začala reformu výberu daní a odvodov.
  • Podľa prieskumov viac ako 90 % investorov napriek kríze plánuje svoje prevádzky na Slovensku zachovať alebo rozšíriť.
  • Ešte v roku 2010 príde na Slovensko 20 nových investorov, ktorí vytvoria zhruba 5-tisíc pracovných miest.
  • Slovensko získava investície s modernými technológiami a vysokou pridanou hodnotou, LCD-monitory 8. generácie, 3D-obrazovky, hybridné motory, ktoré tvoria trvalo udržateľné pracovné miesta.
  • Vláda podporuje baníctvo v regióne Hornej Nitry, na ktoré sú naviazané tisíce pracovných miest, pomáha konkrétnym podnikom v regiónoch, ako napr. Siderit Nižná Slaná, či podporuje infraštruktúrne projekty a projekty cestovného ruchu na severe a východe Slovenska.
  • Pracovné miesta v regiónoch pomáha vytvárať nový systém investičnej pomoci aj výraznejší rozvoj cestovného ruchu.