Združenie samosprávnych krajov SK8: Podporujeme zrovnoprávnenie postavenia verejných zriaďovateľov pri voľbe riaditeľa

Nachádzate sa tu

14. 5. 2015

Združenie samosprávnych krajov SK8 podporuje potrebu zrovnoprávnenia pozície zriaďovateľov, samosprávnych krajov, s ostatnými zriaďovateľmi. Na Slovensku sú všetci zriaďovatelia škôl a školských zariadení financovaní zo štátneho rozpočtu rovnakým spôsobom a taktiež rovnako zabezpečujú vzdelávací proces v zmysle tých istých zákonov, no pri vymenovaní riaditeľov má už každý iné podmienky. Skutočnosť, že cirkevní a súkromní zriaďovatelia majú pri výbere riaditeľov odlišné práva ako župy a ostatní verejní zriaďovatelia, vnímajú samosprávne kraje ako veľkú nerovnoprávnosť.​ Krajské samosprávy sú nositeľom zodpovednosti za 482 škôl, ktoré majú vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a pritom nemajú právomoci, ktoré sú pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov už dnes zakotvené v súčasne platnom zákone. Župy sú ako zriaďovatelia priamo zodpovedné za zabezpečenie potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu a sú vlastníkmi niekoľko stomiliónového majetku (hodnota za všetky samosprávne kraje je cca 1,18 mld. eur), ktorý je spravovaný školami a školskými zariadeniami na čele s ich riaditeľmi ako štatutárnymi zástupcami.

Hlavným záujmom Združenia SK 8 je odstránenie diskriminácie a zrovnoprávnenie pozície zriaďovateľov verejných škôl so zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl pri menovaní riaditeľa školy. Títo neverejní zriaďovatelia majú možnosť od roku 2009 zo zákona uplatniť si právo veta pri voľbe riaditeľa radou školy, čo VÚC nemajú, napriek tomu, že sú rovnako financované. Ak dnes môžu títo zriaďovatelia primerane vstupovať do procesu menovania riaditeľa školy, mali by mať túto možnosť aj samosprávne kraje, aby mohli zodpovednosť za školy napĺňať rovnako. Samosprávne kraje preto plne podporujú vládu, ktorá Uznesením vlády SR č. 638 z 21. novembra 2012 zaviazala Ministerstvo školstva, aby pripravilo legislatívne zmeny na zrovnoprávnenie postavenia samosprávnych krajov so zriaďovateľmi neštátnych škôl pri menovaní riaditeľov škôl.

 

za sekciu školstva Združenia samosprávnych krajov SK 8

Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

Regióny