technika

Nachádzate sa tu

Vodohospodári dostali novú techniku v boji proti povodniam

Päť kráčajúcich rýpadiel, štyri univerzálne nakladače, vysokokapacitné čerpadlá a ďalšie mechanizmy odovzdali 28. januára 2016 v Piešťanoch Slovenskému vodohospodárskemu podniku, (SVP), š.p. Sú určené pre všetky závody SVP na Slovensku. Techniku obstaralo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie.

Návšteva podpredsedu vlády v mestách žarnovického okresu

Počas uplynulého víkendu podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák navštívil v sprievode podpredsedníčky NR SR Jany Laššákovej, poslankyne NR SR Viery Šedivcovej, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR v Banskej Bystrici Dušana Sľúku a ďalších, mestá žarnovického okresu, v ktorých zborom dobrovoľných hasičov odovzdal modernú zásahovú techniku, o ktorú si požiadali.

Hronská Dúbrava a Pitelová už s novými autami

Uplynulú horúcu nedeľu pokračoval podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák v odovzdávaní hasičskej techniky dobrovoľným hasičským zborom aj v okrese Žiar nad Hronom. Ako prvú navštívil, v doprovode podpredsedníčky NR SR Jany Laššákovej ako aj ďalších hasičských a iných predstaviteľov, obec Hronská Dúbrava. V príhovore vyzdvihol a ocenil prácu dobrovoľných hasičov pri zachraňovaní životov a majetku iných ľudí. Obe autá boli patrične pokrstené.

Odovzdávanie hasičskej techniky vo zvolenskom okrese

Zbory dobrovoľných hasičov zo Sielnice, Budče a zo Železnej Breznice dostali počas druhej júnovej nedele novú požiarnu techniku, ktorú im odovzdal osobne podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák. Dobrovoľní hasiči zo Sielnice sa môžu tešiť z repasovanej Tatrovky, kým dobrovoľní hasiči z Budče a zo Železnej Breznice majú nové zásahové vozidlo aj s príslušenstvom, ktoré im osobne prezentoval samotný minister vnútra.

Návšteva Roberta Kaliňáka v okrese Brezno

Po návšteve obcí v banskobystrickom okrese zavítal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák aj do okresu Brezno. Ako prvú navštívil obec Jasenie, kde ho okrem zboru dobrovoľných hasičov dôstojne privítalo aj okolo 120 Jasenčanov na čele so starostkou obce. Pán minister osobne predstavil privezenú ťažkú techniku a nezabudol ani na obyvateľov obce, s ktorými ochotne diskutoval.

Robert Kaliňák zavítal do Litavy

Posledný júnový piatok navštívil podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák aj obec Litava. Pred obecným úradom ho čakalo mnoho zvedavých Litavčanov na čele s pani starostkou. Ale hlavnými aktérmi tohto stretnutia boli dobrovoľní hasiči a hasičky, ktorí toto stretnutie iniciovali žiadosťou o nové zásahové vozidlo pre ich hasičský zbor.

Návšteva podpredsedu vlády SR v okrese Rimavská Sobota

Po lučeneckom okrese navštívil podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák aj okres Rimavská Sobota. Okrem odovzdávania hasičskej techniky zborom dobrovoľných hasičov sa Robert Kaliňák zaujímal aj o obyvateľov a o pomery v navštívených obciach, konkrétne v Hájnačke, Bottove, Lenartovciach, Králi a vo Fige. Pri odovzdávaní techniky bola aj podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a pár ďalších poslancov NR SR. Stretnutia boli príjemné, a to aj napriek veľmi horúcemu dňu.

Návšteva vládnych predstaviteľov v lučeneckom okrese

V prvú júlovú sobotu zavítal predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády SR Robert Kaliňák, spolu s podpredsedníčkou NR SR Janou Laššákovou do lučeneckého okresu, aby tamojším zborom dobrovoľných hasičov odovzdali hasičskú techniku. Predseda vlády ocenil reformy, ktoré vo svojom rezorte urobil minister vnútra, aby sa z ušetrených peňazí mohla nakúpiť požiarna technika, ktorá pomôže dobrovoľným hasičom pri ochrane majetku a zdravia obyvateľov. Tiež sa zaujímal aj o podmienky u dobrovoľných hasičov.

Stránky

Subscribe to RSS - technika