záchranné práce

Nachádzate sa tu

Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce

Vláda SR schválila 11. mája 2016 návrh na úhradu výdavkov za záchranné práce počas mimoriadnej situácie siedmim samosprávam. Finančné prostriedky na záchranné práce predstavujú celkovo sumu 58 845,46 eur. Uvoľnené budú z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a následne presunuté do rozpočtov dotknutých miest a obcí. Návrh predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Samosprávam štát preplatí výdavky za záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach

Vláda SR schválila 15. apríla 2015 návrh Ministerstva vnútra SR na uhradenie výdavkov za záchranné práce samosprávam, ktoré postihli vlani a začiatkom tohto roka mimoriadne udalosti. Spolu pôjde o sumu 175 617,25 eur, v ktorej je zahrnutých aj 100 000 eur určených na priebežnú úhradu výdavkov za záchranné práce. Okrem toho sa navrhuje poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc 2000 eur žiadateľke v ťažkej sociálnej situácii,  ktorej rodinný dom počas povodní zaplavilo.

Vláda preplatí výdavky za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce

Štát preplatí dotknutým subjektom vrátane samospráv zhruba 12 miliónov eur za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní. Rozhodla o tom vláda, ktorá 11. marca 2015 schválila Správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca novembra 2014. Správu predložilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.

Subscribe to RSS - záchranné práce