Samosprávam štát preplatí výdavky za záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach

Nachádzate sa tu

15. 4. 2015

Vláda SR schválila 15. apríla 2015 návrh Ministerstva vnútra SR na uhradenie výdavkov za záchranné práce samosprávam, ktoré postihli vlani a začiatkom tohto roka mimoriadne udalosti. Spolu pôjde o sumu 175 617,25 eur, v ktorej je zahrnutých aj 100 000 eur určených na priebežnú úhradu výdavkov za záchranné práce. Okrem toho sa navrhuje poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc 2000 eur žiadateľke v ťažkej sociálnej situácii,  ktorej rodinný dom počas povodní zaplavilo.

Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtovej kapitoly MV SR a následne dotknutým samosprávam.

Pre osem konkrétnych obcí a miest bude vyčlenených 75 617,25 eura. Ide o Klin (31 814,04 eura), Mútne (5396,40 eura), Prašník (5 455,87 eura), Vinohrady nad Váhom (1 495,5 eura), Levoča (17 376 eur), bratislavská mestská časť Karlova Ves (13 673,04 eura), Sobotište (312 eur) a Svinná (94 eur).

Obec Klin a mesto Levoča postihol zosuv pôdy, obce Mútne a Sobotište snehová kalamita a obce Prašník a Vinohrady nad Váhom prívalové dažde. V bratislavskej mestskej časti Karlova Ves išlo o prívalový dážď spojený s následným zosuvom a v obci Svinná o snehovú kalamitu spojenú so závažnou dopravnou nehodou. Výdavky na záchranné práce overili územne príslušné okresné úrady a požiadavky preverilo aj MV SR.

Ďalších 100 000 eur je určených na priebežnú úhradu výdavkov pri mimoriadnych udalostiach. Takéto riešenie financovania umožní mestám a obciam skoršie úhrady výdavkov za záchranné práce.

 

zdroj: Ministerstvo vnútra

Categories: 
Aktuality