Protipovodňové vozíky budú pomáhať v ďalších obciach Slovenska

Nachádzate sa tu

24. 2. 2016

Lepšie vybavení a pripravení na boj s povodňami. To si už môže povedať presne 38 zástupcov miest a obcí, ktoré si v stredu 24. februára 2016 prebrali od ministerstva vnútra špeciálne protipovodňové vozíky. Technika im bude slúžiť predovšetkým na rýchle zásahy proti povodniam, čím sa nielen ochránia ľudské životy, ale aj majetky ľudí. Ďalších 22 vozíkov dostal v rovnaký deň Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), štátny podnik.
Povodne spôsobili na Slovensku škodu vo výške 707 miliónov eur, a to len za obdobie desiatich rokov od 2004 do 2013. Ministerstvo vnútra preto už za uplynulé mesiace odovzdalo do regiónov stovky kusov novej či zmodernizovanej hasičskej techniky. Najnovšie sa k profesionálne vybaveným obciam pridalo ďalších 24 z Banskobystrického kraja a 14 obcí z Prešovského kraja. Ďalších dvadsaťdva nových protipovodňových vozíkov bude pri práci pomáhať tímu Slovenského vodohospodárskeho podniku. "Každý rok nás strašia autentické zábery z rôznych obcí na Slovensku, ktoré sú ťažko skúšané povodňami. Dnes im podávame pomocnú ruku vo forme protipovodňových vozíkov. Pevne verím, že ich nebude nutné často používať, a ak k tomu príde, budú nápomocné," povedal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Marián Saloň.
Vozíky a iná technika putovala za posledné mesiace do stoviek obcí po celom Slovensku vďaka projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý bol súčasťou operačného programu Životné prostredie v minulom programovom období 2007-2013. Riadiacim orgánom pre operačný program bolo Ministerstvo životného prostredia SR. Hodnota projektu spolufinancovaného z Kohézneho fondu dosiahla hranicu takmer 159 miliónov eur. "Som rád, že môžem vidieť konkrétne výsledky operačného programu, na ktorom ministerstvo pracovalo posledné roky. Príroda je nevyspytateľná, my sa môžeme spoľahnúť iba na prevenciu a dobrú pripravenosť. Želám všetkým dobrovoľným hasičom aj zamestnancom SVP, aby im slúžila spoľahlivo," povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.
Vozíky si z rúk štátnych tajomníkov prebral aj riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,  Marián Supek. "Úprimne ďakujem obom rezortom, že sa im vďaka intenzívnej spolupráci podarilo prostredníctvom eurofondov zabezpečiť aj nás vodohospodárov. V ťažko skúšaných regiónoch budeme naďalej zodpovedne dbať na bezpečnosť vodných tokov," povedal Marián Supek. SVP je správcom vodohospodársky významných tokov na celom území Slovenskej republiky. Do jeho kompetencie patria okrem iného aj aktívne opatrenia v oblasti protipovodňovej ochrany. Tie zahŕňajú najmä udržiavanie korýt vodných tokov v takom stave, aby v prípade vysokých prietokov dokázali bezpečne odviesť vodu, a neohrozili tak životy ľudí a ich majetok.
Obce a mestá, do ktorých poputovala takáto forma pomoci, boli vybrané na základe analýz v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Technika bude slúžiť obciam, ktorým podobná technika v minulosti chýbala. Samotný vozík nie je rozmerovo veľký, avšak vo svojom vnútri ukrýva nevyhnutné vybavenie pre prvý a okamžitý zásah proti povodniam. Ide o kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, osvetľovacie vybavenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo s vybavením, plávajúce čerpadlo, náradie a príves. Vozíky budú situované priamo v obciach, čo zabezpečí promptnosť pri prípadných zásahoch.

 

Zoznam miest a obcí z Banskobystrického kraja, ktoré si v stredu (24.2.) prevzali protipovodňové vozíky (24 samospráv):
okres Banská Bystrica (3): Hronsek, Brusno, Povrazník
okres Banská Štiavnica (2): Svätý Anton, Podhorie
okres Brezno (1): Hronec
okres Krupina (4): Dudince, Terany, Devičie, Selce
okres Lučenec (1): Dobroč
okres Poltár (2): Breznička, Málinec
okres Revúca (2): Gemerský Sad, Držkovce
okres Rimavská Sobota (4): Zádor, Belín, Rimavské Brezovo, Pavlovce
okres Veľký Krtíš (2): Slovenské Ďarmoty, Veľká Ves nad Ipľom
okres Zvolen (2): Sása, Očová
okres Žiar nad Hronom (1): Prochot

Zoznam miest a obcí z Prešovského kraja, ktoré si v stredu (24.2.) prevzali protipovodňové vozíky (14 samospráv):
okres Bardejov (2): Sveržov, Kľušov
okres Levoča (1): Brutovce
okres Poprad (2): Štrba, Šuňava
okres Prešov (2): Lemešany, Kvačany
okres Stará Ľubovňa (4): Forbasy, Jarabina, Lesnica, Vislanka
okres Svidník (1): Kečkovce
okres Vranov nad Topľou (2): Nová Kelča, Sačurov
 

Categories: 
Čo robíme pre ľudí