pracovné podmienky

Nachádzate sa tu

J. Richter: Čo sme urobili pre viac práce na Slovensku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením J. Richtera zdedilo v roku 2012 rastúcu nezamestnanosť, ktorá na jar roku 2013 dosiahla až 14,8 %. Celým radom projektov, zameraných najmä na mladých nezamestnaných, ľudí nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaných sa podarilo podporiť trend poklesu nezamestnanosti k miere 11,3%. Počet evidovaných nezamestnaných sa podarilo znížiť o 65 - tisíc a súčasne bolo vytvorených až 120 - tisíc nových pracovných miest. Eurostat vyhodnotil Slovensko ako krajinu s druhým najvýraznejším poklesom počtu nezamestnaných a nárastom počtu pracovných miest.

Subscribe to RSS - pracovné podmienky