J. Richter: Čo sme urobili pre viac práce na Slovensku

Nachádzate sa tu

30. 10. 2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením J. Richtera zdedilo v roku 2012 rastúcu nezamestnanosť, ktorá na jar roku 2013 dosiahla až 14,8 %. Celým radom projektov, zameraných najmä na mladých nezamestnaných, ľudí nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaných sa podarilo podporiť trend poklesu nezamestnanosti k miere 11,3%. Počet evidovaných nezamestnaných sa podarilo znížiť o 65 - tisíc a súčasne bolo vytvorených až 120 - tisíc nových pracovných miest. Eurostat vyhodnotil Slovensko ako krajinu s druhým najvýraznejším poklesom počtu nezamestnaných a nárastom počtu pracovných miest. Okrem toho vláda zákonníkom práce a zákonom o kolektívnom vyjednávaní zlepšila podmienky ľudí na pracovisku. A zvýšením minimálnej mzdy o 78 eur na 405 eur sa zvýšila životná úroveň viac ako stotisíc ľudí s najnižšími zárobkami. V tejto politike pre viac práce a lepšie pracovné podmienky by mala pokračovať aj vláda po budúcich voľbách.

Categories: 
Aktuality