internet

Nachádzate sa tu

Ak zmeníte trvalý pobyt, o nový občiansky preukaz budete môcť požiadať cez internet

Občania, ktorí zmenia trvalý pobyt a sú zároveň držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom /eID karta/, budú môcť pravdepodobne  od 1. júla 2015 požiadať o vydanie nového dokladu cez internet – prostredníctvom portálu Elektronické služby MV SR. Rovnako tak budú môcť urobiť držitelia občianskych preukazov s elektronickým čipom, ktorým končí platnosť dokladu, a to najskôr 180 dní pred skončením platnosti.

Subscribe to RSS - internet