Žilinský a Trenčiansky kraj podporia ďalší rozvoj autobusovej dopravy

Nachádzate sa tu

1. 4. 2015

Posledný marcový deň predstavil začiatok novej spolupráce Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti verejnej osobnej dopravy. Predsedovia oboch krajov – Juraj Blanár za ŽSK a Jaroslav Baška za TSK slávnostne podpísali v priestoroch autobusu na Fačkovskom sedle, pomedzí Žilinskej a Trenčianskej župy, Memorandum o spolupráci v oblasti verejnej osobnej dopravy.

„Medzi Žilinským a Trenčianskym krajom existuje veľmi úzka prepojenosť našich regiónov. Najmä obyvatelia okresu Bytča dochádzajú za prácou alebo za štúdiom do Považskej Bystrice či do Trenčína a, naopak, občania Považskej Bystrice každodenne cestujú k nám, do Žiliny. Sedem našich autobusových liniek plní úlohu medzikrajských spojov a v roku 2014 sme nimi prepravili viac ako milión cestujúcich. Trenčiansky kraj zjednotil výšku cestovného pre občanov nad 70 rokov, ktorá už aj v TSK predstavuje od 1. 1. 2015 za každých aj začatých 25 kilometrov 0,35 eura, a v zjednotení cestovného chceme pokračovať ďalej,“ poznamenal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Veľmi silné prepravné prúdy cestujúcich medzi Žilinou a Trenčínom a potreba ďalšieho rozvoja kvality, efektívnosti a hospodárnosti verejnej osobnej dopravy predurčujú župy, aby sa stali koordinátormi tejto medzikrajskej dopravy. Spoločným cieľom a záujmom memoranda je vytvorenie podmienok na tvorbu Integrovaného dopravného systému (IDS), spolupráca pri riešení dopravnej obslužnosti a zvýšenie kvality cestovania občanov. „Zvýšenie pohodlia a efektivity cestovania vidíme najmä vo výhodách IDS, ktoré prinesú aj zjednotenie tarifov prímestskej autobusovej dopravy, sprehľadnenie cenových podmienok a informovanosti cestujúcich a zefektívnenie nutných prestupov. Našou snahou je aj naďalej úzko spolupracovať s Trenčianskou župou pri objednávaní pravidelnej verejnej dopravy na území oboch krajov,“ doplnil zástupca riaditeľa odboru dopravy ŽSK Richard Staškovan. Ako ďalej dodal, zahlcovanie cestných komunikácií automobilovou dopravou sa pomaly stáva neúnosné a pokles počtu ľudí prepravených autobusovou dopravou je treba zastaviť. „Preto sa snažíme realizovať kroky, ktoré povedú k stabilizácii počtu cestujúcich,“ uzavrel R. Staškovan.

 

zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny