Žilinský kraj má Najkrajšiu knihu o Slovensku

Nachádzate sa tu

15. 4. 2015

Reprezentatívna kniha Žilinskej župy Juraj Jánošík získala na slávnostnom odovzdávaní ocenení Klubu fotopublicistovSlovenského syndikátu novinárovprestížny titul Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2014. V budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 14. apríla 2015 hodnotila odborná porota už po ôsmykrát spoločne kalendáre, knihy a propagačné materiály o Slovensku. Žilinský samosprávny kraj tak nadviazal na minuloročný úspech v kategórii Knihy o kraji a regióne, kedy si Templári legendy cti a slávy a publikácia Gorali - Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc odniesli striebornú priečku a čestné uznanie. Tento rok bola kolektívna monografia 15 autorov a viacerých inštitúcií Juraj Jánošík - Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi ohodnotená prvým miestom a jánošíkovská tematika spracovaná doteraz najucelenejším spôsobom sa stala Najkrajšou knihou o kraji a regióne za rok 2014.

ŽSK sa spolu s Maticou slovenskou od roku 2010 podieľa na vydavateľskej činnosti súboru kníh, ktoré spracovávajú tematiku kultúrneho a duchovného dedičstva Žilinského kraja. Ojedinelé knižné publikácie zahŕňajú zatiaľ štyri unikátne diela, a to Drotárstvo – Veľká kniha o slovenskom drotárstve, Juraj Turzo – Veľká kniha o uhorskom palatínovi, Gorali – Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc a už spomínaný Juraj Jánošík – Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi.

„Cieľom tejto tvorby je zviditeľňovať výnimočné fenomény kraja a našich regiónov Kysúc, Oravy, Liptova, Turca a Horného Považia. Dedičstvo Žilinskej župy je veľmi silné a my sa snažíme sprostredkovať túto bohatú históriu prostredníctvom kvalitných a reprezentatívnych knižných publikácii, ktoré priblížia významné kultúrne, duchovné alegendárne osobnosti, remeslá, zvyky i tradície. Naše diela sa tešia čitateľskému záujmu a pozitívne odozvy máme aj od odbornej verejnosti a prostredníctvom viacerých ocenení, ktoré knihy získali,“ pripomenul predseda ŽSK Juraj Blanár.Ocenením Kniha Horného Považia 2010 v kategórii Odborná literatúra sa hrdí publikácia Drotárstvo. Uhorský palatín Juraj Turzo bol ocenený titulom Kniha Oravy 2013 a zároveň druhým miestom v hodnotení Najkrajších kníh o Slovensku za rok 2012 apríbeh nezameniteľných Goralov zaujal tiež Literárny fond, ktorý knihe udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013.

Všetky štyri knihy mapujú jednotlivé oblasti histórie Žilinského kraja, prinášajú zrozumiteľné a pre čitateľov príťažlivé príbehy a poznatky doplnené množstvom unikátnych ilustrácií. V roku 2015 pripravuje Žilinská župa v spolupráci s Maticou slovenskou a ďalšími inštitúciami vydanie novej publikácie, ktorá sa bude venovaťKeltom, ich kultúre, histórii a dávnym stopám, ktoré zanechali aj na území Žilinského kraja.


zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny