Zdigitalizované kultúrne dedičstvo na portáli slovakiana.sk

Nachádzate sa tu

26. 11. 2015

Zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste ponúka oddnes verejnosti nový portál www.slovakiana.sk. Na portáli je minimálne 30 % obsahu z národných digitalizačných projektov, čo je viac ako milión kultúrnych objektov v digitálnej podobe. "Slovakianou sa digitalizácia nekončí, ale začína sa jej sprístupňovanie, čím sa dostávame do najpríťažlivejšej časti," uviedol dnes minister kultúry SR Marek Maďarič počas slávnostnej prezentácie portálu.

Na Slovensku bolo v rámci národných projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva vytvorených niekoľko digitalizačných pracovísk, ktoré zdigitalizovali viac ako štyri milióny kultúrnych objektov. Digitalizácia prebiehala v Pamiatkovom úrade SR, Múzeu SNP v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej galérii, Slovenskej národnej knižnici v Martine, Slovenskom filmovom ústave, Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, Ústredí ľudovej umeleckej výroby a Univerzitnej knižnici v Bratislave. Slovakiana je otvorený projekt, ktorý bude neustále dopĺňaný a vylepšovaný. Podľa ministra kultúry je dnes Slovensko na poprednom mieste v digitalizácii v celej Európe.

Okrem oboznámenia sa verejnosti so slovenskou kultúrou z rôznych sfér portál pozitívne ovplyvní vzdelávací proces, vedu, podnikanie, cestovný ruch, kreatívny priemysel či medzinárodnú spoluprácu.
Portál vznikol ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR). Sú na ňom prístupné objekty zo zbierok a fondov slovenských knižníc, archívov, múzeí, galérií a inštitúcií tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako sú knihy, časopisy, obrazy, fotografie, sochy i celé budovy - múzeá, hrady, zámky či kostoly, a množstvo ďalších diel. Na Slovakiane si môžu ľudia vyhľadávať, prezerať, sťahovať vo vysokom rozlíšení a následne využívať zdigitalizované objekty. Okrem toho si z nich môžu vytvárať vlastné zbierky podľa svojich kritérií, diskutovať o nich s odborníkmi, zdieľať obsah či podávať návrhy na aktualizáciu a doplnenie obsahu. Zámerom je, aby sa portál Slovakiana.sk stal postupne jedným z nástrojov elektronického vzdelávania (e-learningu) a využíval sa aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Príkladom takéhoto využitia sú aj virtuálne prehliadky, ktoré Slovakiana až poskytuje. Slovakiana sa zároveň stala národnou základňou pre celoeurópsky portál kultúrneho dedičstva Europeana.

Na digitalizáciu kultúrneho dedičstva bolo k dispozícii celkovo 180 miliónov eur, z toho 141 miliónov eur pochádzalo z európskych zdrojov.

Categories: 
Aktuality