Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Sabinove

Nachádzate sa tu

16. 4. 2018

Na výjazdovom zasadnutí vlády dňa 4. apríla 2018 v Sabinove bola podaná priebežná informácia o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Sabinov. Pri výjazdovom zasadnutí vláda schválila uvoľnenie finančných prostriedkov v sume milión eur z rezervy úradu vlády. Tieto prostriedky využije okres Sabinov na rekonštrukcie miestnych komunikácii, budov, chrámov, štadiónov, vybudovanie chodníkov či nových športovísk.

 

Categories: 
Aktuality