Vyjadrenie poslanca NR SR Róberta Puciho k nezákonnému konaniu poslankyne NR SR Veroniky Remišovej

Nachádzate sa tu

23. 7. 2018

Ako podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej len „výbor“) musím reagovať na publikované informácie súvisiace s nezákonným konaním poslankyne NR SR Veroniky Remišovej.

Z doteraz známych a dostupných informácií sa javí, že poslankyňa, ktorá sa sama stavia do pozície akejsi „ochrankyne“ transparentnosti, slušnosti a dodržiavania zákonov, práve táto poslankyňa z hnutia OĽANO porušila Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov tým, že v majetkovom priznaní, ktoré jej tento zákon ukladá ako povinnosť, zabudla, či cielene neuviedla, vlastníctvo luxusnej chaty v katastri obce Pribylina (v chránenom vtáčom území Tatry).

Samotná poslankyňa pritom žiadala zmenu týkajúcu sa majetkových priznaní verejných funkcionárov z dôvodu zvýšenia transparentnosti, čo vôbec nekorešponduje s jej konaním, ktorým – ako sa javí – porušila zákon.

Na septembrovom rokovaní nášho výboru budem preto navrhovať, aby sme sa zaoberali aj týmto vážnym porušením platnej legislatívy a klamstvom v priamom prenose. Výhovorku o tom, že chata nebola skolaudovaná, a teda nie je majetkom, považujem za štandardnú matovičovskú výhovorku.

 

Róbert Puci
poslanec NR SR a podpredseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Categories: 
Aktuality