Vláda SR pripravuje celý rad legislatívnych zmien v boji proti terorizmu

Nachádzate sa tu

25. 11. 2015

Minister spravodlivosti musí predložiť na rokovanie vlády, ktoré bude v piatok tento týždeň, celý rad legislatívnych zmien týkajúcich sa boja proti terorizmu a boja proti súvisiacim trestným činom. Tieto opatrenia budú predložené v skrátenom legislatívnom konaní a Národná rada SR bude o nich rozhodovať v priebehu budúceho týždňa. Oznámil to dnes predseda vlády SR Robert Fico po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR a vlády SR.

„Najvýznamnejší zásah sa bude týkať Ústavy SR, kde navrhujeme predĺžiť lehoty, ktoré sú v ústave deklarované v súvislosti s obmedzením osobnej slobody zo 48 na 96 hodín. To je lehota pre orgány činné v trestnom konaní a pokiaľ ide o rozhodovanie sudcu, tak táto lehota sa predĺži zo 72 na 144 hodín. A to v prípade rozhodovania o väzbe podľa článku 17 odsek 3 a odsek 4 ústavy,“ informoval Robert Fico. Zároveň požiadal predsedu NR SR Petra Pellegriniho, aby komunikoval s predstaviteľmi opozičných strán ohľadom hľadania zhody na schválení takejto významnej ústavnej zmeny.
Minister spravodlivosti má ďalej predložiť právne predpisy, ktoré sa týkajú rozšírenia pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti s bojom proti terorizmu. „Navrhujeme, aby mohol súd v prípade trestných činov, ako je terorizmus a súvisiace trestné činy, rozhodnúť o väzbe bez uvedenia dôvodu. Je to akási obdoba obligatórnej väzby. (...) Väzba bez dôvodu bude ďalším opatrením, ktoré dávam k dispozícii našim orgánom činným v trestnom konaní. Zavedieme monitorovanie telefonickej komunikácie odsúdených a obvinených. Každý odsúdený a obvinený, ktorý použije telefón a bude komunikovať s príbuznými, všetko bude zaznamenané a všetky tieto informácie budú spracovávané, s výnimkou komunikácie medzi odsúdeným, obvineným a jeho obhajcom. Ďalej precharakterizujeme trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny na obzvlášť závažný zločin. Je to preto, aby sme zvýšili trestnú sadzbu, ale aj preto aby bola prísnejšia procedúra v neprospech podozrivých osôb aplikovaná na tento obzvlášť závažný zločin“, vymenoval celý rad opatrení Robert Fico.

Ďalším z opatrení by malo byť zvýšenie motivácie s teroristickou skupinou prepojených ľudí spolupracovať s políciou a orgánmi činnými v trestnom konaní. „Bude sa intenzívnejšie využívať inštitút dočasného odloženia vznesenia obvinenia, zastavenia trestného stíhania, podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a prerušenia trestného stíhania. Ďalej rozširujeme ochranu svedka. Svedok, ktorý sa odhodlá svedčiť v týchto trestných činoch terorizmu a súvisiacich trestných činoch, bude mať podstatne efektívnejšiu ochranu. S tým dokonca, že tu bude aj taká možnosť, aby sa podstatne viac využívali videokonferencie pri výsluchu svedka, aby sa zakázala konfrontácia svedka s osobou, ktorá je podozrivá z trestného činu terorizmu alebo súvisiacich trestných činov. Rozširujeme možnosti využitia agenta a rovnako prehodnocujeme aj samotnú úpravu prípravného konania, kde bude nalomený princíp kontradiktórnosti v rámci prípravného konania,“ podčiarkol predseda vlády.

Posilnené právomoci bude mať aj polícia. „Rozšíria sa dôvody na zaistenie osôb, predĺži sa lehota na ich zaistenie, rozšíria sa oprávnenia na prehliadku dopravného prostriedku. Rozšíria sa oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti v hromadnej doprave a pri uzatváraní verejne prístupných miest v prípade, že dôjde k ohrozeniu teroristickým trestným činom“, vysvetlil premiér. Policajti budú môcť pri zásahoch používať zásahovú výbušku, špeciálne strelivo, špeciálne donucovacie prostriedky či ochrannú kuklu.

Rovnako zmenené právomoci bude mať aj Slovenská informačná služba. „Predovšetkým chceme zaviesť inštitút predstieraného prevodu veci a zámeny veci. Ide napríklad o fingované kupovanie alebo predaj vecí, ktoré sa dajú použiť pri teroristických trestných činoch ako zbrane či telekomunikačné prostriedky. (...) Ďalej sú to preventívne opatrenia v oblasti elektronickej komunikácie, cestovných dokladov, úprava príslušnosti súdov na vydávanie súhlasov s použitím informačných a technických prostriedkov a potom niekoľko opatrení vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu. Vojenské spravodajstvo by malo dostať v boji proti terorizmu také isté oprávnenia, aké má dnes k dispozícii Slovenská informačná služba“, dodal Robert Fico.  

Bezpečnostná rada dnes hovorila aj o návrhu na zvýšenie príslušníkov policajného zboru, ich špeciálneho výcviku, prestrojenia a prezbrojenia, začlenenia okolo 800 príslušníkov Ozbrojených síl SR do spoločných policajno-vojenských hliadok pri predchádzaní alebo boji proti trestným činom. „Môžem potvrdiť, že máme záujem významne zvýšiť počet príslušníkov špeciálneho piateho pluku“, uzavrel predseda vlády.

„Bezpečnosť občanov Slovenska je pre vládu SR na prvom mieste, opakujem na prvom mieste, pred všetkými ostatnými právami, nárokmi a  potrebami migrantov“, podčiarkol nekompromisne Robert Fico.

 

Aktuality
Chránime Slovensko