V novom programovom období rozdelí EÚ 2,12 mld. EUR

Nachádzate sa tu

9. 4. 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 organizuje sériu informačných dní v ôsmich krajských mestách Slovenska. Minister agrorezortu Ľubomír Jahnátek zavítal 9. apríla 2015 spolu s generálnym riaditeľom Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Martinom Barbaričom a generálnym riaditeľom Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Viktorom Veselovským do Žiliny, kde predstavili základnú štruktúru celoplošného programu, ktorý je zameraný predovšetkým na rozvoj miest, obcí a vidieka. Predseda ŽSK Juraj Blanár privítal na pôde krajského mestavšetkýchhostí a 250 účastníkov – zástupcov miest a obcí, členov Miestnych akčných skupín, odborných poradných skupín a ďalších organizácií Žilinského kraja.

„Cieľom programového dokumentu IROP je zlepšiť kvalitu života našich občanov, zabezpečiť pre nich efektívne poskytovanie verejných služieb a súdržnosť regiónov, miest a obcí, ktorá povedie k ich ďalšiemu rozvoju,“ vysvetlil riaditeľ odboru SO/RO Milan Ovseník. V minulom programovom období 2007 – 2013 prijal ŽSK 139 žiadostí a prostredníctvom decentralizovaných opatrení v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) tak zrealizoval 97 projektov vo finančnej hodnote 75 mil. EUR v oblasti infraštruktúry turizmu, regenerácie sídiel a regionálnych ciest.

„Vďaka  ROP sa nám podarilo revitalizovať obytné zóny, námestia, vybudovať nové osvetlenia, chodníky, cyklistické trasy, mosty či lávky. Zrekonštruovali sme 160 km ciest II. a III. triedy a aj v nasledujúcom období sme pripravení na ďalšiu spoluprácu a výzvy, ktoré budú novým impulzom do našich regiónov,“ informoval žilinský župan. V období 2014 – 2020 je hlavným zámerom krajskej samosprávy dať projektom „zelenú energiu“. Zabezpečiť pre obyvateľov zelenšiu energiu do dopravy, verejných služieb, do kultúry a kreatívneho priemyslu a zároveň vytvoriť zmysluplnú zelenú infraštruktúru – stromy, zeleň a vodu, ktorá skvalitní bežný život občana Žilinského kraja.

Európska únia spoločne s národným spolufinancovaním poskytne prostredníctvom IROP 2,12 mld. EUR, ktoré budú môcť čerpať subjekty v rámci šiestich prioritných osí. Ako podotkol J. Blanár, úspech tohto programu bude záležať na všetkých kľúčových aktéroch v území, ktorých spolupráca a partnerstvo prispejú k vhodnému nastaveniu systému a efektívnemu čerpaniu finančných prostriedkov pre skvalitnenie života v kraji.

 

zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny