Ukončenie národného projektu – Centrálny dátový archív

Nachádzate sa tu

23. 1. 2015

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) včera odprezentovala verejnosti úspešne ukončený národný projekt - Centrálny dátový archív (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2. Udalosti sa zúčastnil aj minister kultúry Marek Maďarič.

Centrálny dátový archív je jednou z troch základných častí digitalizácie kultúrneho dedičstva a je spolufinancovaný  z eurofondov. Cieľom Centrálneho dátového archívu je vytvoriť integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania a využitia. Tento projekt zabezpečuje ochranu zdigitalizovaných kultúrnych objektov pred živelnými pohromami, katastrofickými udalosťami a ich fyzickým opotrebením.

Výstupy z digitalizačných projektov, ktoré sa na Slovensku realizujú, pokrývajú približne 3,5 milióna kultúrnych objektov, no doteraz neexistovala spoľahlivá a trvalo udržateľná infraštruktúra na ich dlhodobú archiváciu.  

„Po všetkých pochybnostiach a kuvičích hlasoch som rád, že jeden z najväčších digitalizačných projektov je dovŕšený. Bola to veľká investícia, technologicky jedinečná,"priblížil minister kultúry Marek Maďarič. Ako ďalej vysvetlil, prvou etapou bolo vybudovanie digitalizačných pracovísk a samotná digitalizácia vzácnych textov, rukopisov, kníh, obrazov či trojrozmerných objektov. Dlhší čas sa pracuje aj na tretej zložke digitalizácie, to znamená vytvorení portálu, na ktorom bude slovenské kultúrne dedičstvo v digitálnej podobe prístupné aj verejnosti.

 

Ministerstvo kultúry SR

Categories: 
Aktuality