Talentovaní žiaci budú reprezentovať Žilinský kraj na celoslovenskej súťaži Technickej olympiády

Nachádzate sa tu

12. 2. 2015

V školskom roku 2014/2015 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už piaty ročník Technickej olympiády. Súťaž je určená pre žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, ktorí prejavili záujem o tvorivé činnosti v oblasti technických predmetov. V rámci dvoch vekových kategórií A a B prejdú víťazi školským, okresným, krajským a celoštátnym kolom, ktoré organizačne zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. „Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa v decembri 2014 stali miestom pre realizáciu okresných kôl súťaže, v ktorých Stredná odborná škola technická v Čadci, Stredná odborná škola v Námestove, Dopravná akadémia v Žiline, Spojená škola v Martine a Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku pripravili žiakom vynikajúce pracovné podmienky na zvládnutie náročných teoretických i praktických úloh,“ oznámila riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová.

Krajské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo dnes (12. 2. 2015) v Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku. Do tohto kola postúpili víťazi z jednotlivých regiónov Žilinskej župy a do riešenia úloh sa tak zapojilo 15 žiakov z 5 základných škôl.  Na vypracovanie teoretickej časti mali súťažiaci 30 minút a 90 minút na zvládnutie praktickej úlohy, v ktorej sami vytvárali rapkáč a vtáčiu búdku. V nižšej vekovej kategórii B dosiahla najvyšší počet bodov Barbora Bandíková zo ZŠ s MŠ Rabčice a v kategórii A, ktorá je súťažou dvojíc, postúpili do celoslovenského kola Dávid Babulják a Dominik Rakyčák zo ZŠ Svrčinovec.

„Organizovanie Technickej olympiády na stredných odborných školách podporuje spoluprácu so základnými školami a motivuje žiakov pre štúdium technických predmetov, čím sa dosahuje aj dlhodobý cieľ podpory odborného vzdelávania v rámci Žilinského kraja,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár. Zároveň zdôraznil potrebu prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v technike, podporovať ich odborný rast a rozvoj kompetencií a prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a tvorivé činnosti. Celoštátne kolo Technickej olympiády sa uskutoční 5. – 6. 5. 2015 v Nitre, kde naši najlepší riešitelia otestujú svoje vedomosti a schopnosti na celoslovenskej úrovni.


zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny