stavebný zákon

Nachádzate sa tu

Kto začne stavať bez povolenia podľa nového stavebného zákona stavbu už nezlegalizuje

Vládou schválený návrh nového stavebného zákona podstatne zintenzívňuje boj proti čiernym stavbám. Stavby postavená bez povolenia po nadobudnutí účinnosti nového zákona sa nebudú dať dodatočne legalizovať a budú zbúrané. Ľudia tak už nebudú mať motiváciu obchádzať stavebný zákon. Zmena stavebného zákona zároveň jasne ohraničí termín, dokedy je možné požiadať o legalizáciu v súčasnosti už stojacich čiernych stavieb. Dnes je pritom táto lehota neohraničená.

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

Vláda dnes (27. mája) schválila návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.

Subscribe to RSS - stavebný zákon