Štátne elektronické trhovisko ušetrilo 32 mil. eur

Nachádzate sa tu

12. 11. 2015

„Obstarávania cez Elektronický kontraktačný systém (EKS) dosiahli za prvých osem mesiacov plnej prevádzky úspory takmer 32 miliónov eur“, uviedol dnes na tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Oproti prvým ponukám sa tak usporilo viac ako 15 %.
"Za prvé mesiace fungovania elektronické trhovisko predstihlo všetky očakávania," podčiarkol Robert Kaliňák s tým, že systém sa ukázal ako veľmi úspešný. Očakávané náklady 20 miliónov eur na osem rokov sú už teraz prostredníctvom úspor splatené. Kým pôvodná analýza hovorila, že trhovisko má potenciál usporiť za osem rokov 100 miliónov eur, aktuálny odhad úspor je už 300 miliónov eur.
Doteraz prebehlo cez EKS 23 830 verejných obstarávaní, denný priemer je približne 111 obchodov. Aktuálne je v systéme 11 000 registrovaných dodávateľov a ďalší sa prihlasujú. "Za osem mesiacov fungovania nebol jediný pracovný deň bez toho, aby neprebehol obchod," povedal minister vnútra.
Elektronické trhovisko bolo zriadené 1. júla 2014, v ostrej prevádzke funguje od 1. februára 2015. Povinne na ňom nakupuje štát, obce a mestá, vyššie územné celky, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota tovaru, služieb či stavebných prác presahuje 1 000, resp. 5 000 eur. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5 186 000 eur.
Okrem Elektronického trhoviska nasledujú v EKS ďalšie dva nástroje. Ide o Dynamický nákupný systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa do verejných súťaží mohlo zapojiť čo najviac dodávateľov. Tretím je Elektronická podpora procesov, teda poskytovanie informácií, vysvetľovanie či publikovanie dobrej praxe.

 

 

Aktuality