Slovenské zdravotníctvo najlepšie v rámci krajín V4

Nachádzate sa tu

30. 1. 2018

Zdravotníctvo na Slovensku zabodovalo v rebríčku Euro HealthConsumer Index (EHCI). V hodnotení za rok 2017 sa umiestnilo najvyššie spomedzi krajín V4. Rebríček porovnáva kvalitu zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch EÚ a ďalších európskych krajinách.

Spomedzi krajín V4 sme dosiahli najvyššie umiestnenie - 13.miesto, na 17.priečke nasledovala Česká republika, na 29.mieste Poľsko a na 30.mieste Maďarsko. Slovensko si tak výrazne polepšilo, keď rok predtým mu patrila 23. priečka.  Na čele rebríčka sa umiestnili Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko.Rebríček EHCI hodnotí stav zdravotníctva za rok 2017 a zrealizované zmeny v sektore.

„Snažíme sa veci postupne zlepšovať a som rád, že toho dôkazom je aj posun v uvedenom rebríčku. Výstupy ukazujú, že na vyšetrenia CT sa čaká kratšie, rovnako sa skrátili  čakacie doby na plánované operácie. Ministerstvo zdravotníctva zároveň kladie dôraz na  maximálne kvalifikovanú prácu s dátami a registrami,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Zostavovateľ rebríčka dokonca spomenul Slovensko v úvode sumáru, pričom vyzdvihol zlepšenie dostupnosti liečby. 

Medziročne sme v hodnotení napredovali napríklad v týchto oblastiach: zapájanie zástupcov pacientov do rozhodovacích procesov, preverovanie kvalifikácie zdravotníkov v uvedenej odbornosti, zníženie čakacích lehôt na CT vyšetrenia, ako skrátenie času na vyšetrenie na urgentnom príjme, kratšie čakacie doby na plánované operácie.

Rebríček vychádza z nezávislého prieskumu, ktorý realizuje spoločnosť „HealthConsumerPowerhouse“ od r. 2004 na nimi vybranej vzorke respondentov. Organizácia oslovuje napríklad pacientske organizácie či odborné analytické inštitúcie.

Mimo rebríčka zároveň možno skonštatovať nasledovné. Ministerstvo zdravotníctva nastavilo hospodárnejší systém vynakladania prostriedkov so znižovaním finančnej záťaže pre pacientov. Za 9 mesiacov sa nám v sektore ako takom podarilo usporiť takmer 70 miliónov eur. Znížili sme výdavky napríklad v týchto segmentoch: lieky – úspora 18 miliónov eur, ŠZM (špeciálny zdravotnícky materiál) – 16 mil. eur, CT, MR – 8 miliónov eur, iná diagnostika – 4 a pol milióna eur.Nemocnice ušetrili takisto aj na nákupe prístrojov.

„Dôležité je skonštatovať, že hoci sme dosiahli spomínané úspory, nemalo to negatívny dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Úspory boli zrealizované krokmi na znižovanie neprimerane vysokej ziskovosti. Pripravujeme zároveň novú revíziu výdavkov, kde plánujeme okrem efektívnosti vo výdavkoch, nastaviť parametre tak, aby sa ešte zvyšovala kvalita zdravotnej starostlivosti o pacienta,“zhodnotil šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker.

TB ministra zdravotníctva SR T. Druckera 

Aktuality a novinky z dielne ministra zdravotníctva môžete sledovať tu

Categories: 
Aktuality