Robert Fico: SMER SD svoje sľuby plní

Nachádzate sa tu

5. 12. 2015

Strana SMER – SD prebrala v apríli 2012 krajinu s nefunkčným daňovým systémom, s nezamestnanosťou vyššou ako 14 percent, vysokým dlhom, deficitom, rozvráteným sociálnym dialógom, uviedol predseda strany SMER – SD Robert Fico vo svojom prejave v sobotu 5. decembra 2016 na slávnostnom sneme strany SMER – SD v Nitre. „To bol výsledok dvojročného vládnutia pravicového zlepenca. Do dvoch rokov sa nám podarilo konsolidovať verejné financie a prorastovými opareniami podporiť oživovanie ekonomiky. Obnovili sme sociálny dialóg so zamestnancami, zamestnávateľmi, ale aj so samosprávou. Vrátili sme Zákonníku práce európsky sociálny duch, dvakrát rapídne zvýšili minimálnu mzdu. Slovensko je dnes živým dôkazom toho, že zamestnancovi naklonený Zákonník práce, ani tlak na zvyšovanie miezd, nemá negatívny vplyv na zamestnanosť či hospodársky rast,“ povedal Robert Fico.
„Kompetentnosť nášho vládnutia spočíva v tom, že sme súčasne, po prvé konsolidovali verejné financie, po druhé podporovali sociálny charakter trhového hospodárstva a po tretie stimulovali ekonomiku. A výsledkom na konci roku 2015 a to môžem konštatovať dnes 5. decembra je, že máme jeden z najvyšších hospodárskych rastov v Európskej únii, pričom rast bol znova tvorený výlučne domácim dopytom a štedrou podporou verejného sektora. Po druhé, klesá nám nezamestnanosť a som hrdý, že môžem oznámiť splnenie sľubu, podľa ktorého sme chceli dosiahnuť nezamestnanosť na úrovni priemeru eurozóny. Eurostat konštatoval, že táto miera v eurozóne je 10,7 percenta a presne to isté číslo nameral aj pre Slovensko. Výrazne nám klesla nezamestnanosť u mladých ľudí. V októbri 2015 dosiahla miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov 23,2 percenta, čo je medziročný pokles o 4,4 percentuálneho bodu. A vytvorili sme podmienky pre 100‑tisíc nových pracovných miest. Po tretie, naďalej znižujeme deficit verejných financií a máme jasný plán dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2018. Klesá nám verejný dlh, pokračuje oživenie rastu miezd, kedy v medziročnom vyjadrení tentoraz predstavuje 2,9 percenta,“ vymenoval Robert Fico úspechy štvorročného vládnutia strany SMER - SD. Robert Fico v tejto súvislosti poďakoval sociálnym partnerom, predstaviteľom zamestnancov a zamestnávateľov, predstaviteľom samosprávy a VÚC za veľmi konštruktívny sociálny dialóg. „Len v sociálnom dialógu sa dajú dosahovať podobné rozhodnutia,“ dodal.
„Bez akýchkoľvek okolkov môžeme dnes vyhlásiť že sociálnodemokratická vláda vyvrátila 20‑ročné demagogické tvrdenia pravicových a liberálnych politikov, že ľavica nevie hospodáriť. Takže ešte raz a poriadne nahlas, deficit verejných financií na rok 2014 dosiahol úroveň 2,89 percenta HDP. Plníme tak nielen zväzok z programového vyhlásenia, ale podľa Európskej komisie patril rozpočet Slovenska na rok 2015 a 2016 medzi najzodpovednejšie a v eurozóne patríme do elitného klubu popri Nemecku a Holandsku. Slovensko bolo počas našej druhej vlády vyradené z európskej trestnej lavice ‑ z procedúry nadmerného deficitu, skupiny krajín, ktoré nedodržujú povinnosť udržať deficit pod tromi percentami. Dobrý kurz slovenských verejných financií potvrdzujú aj hodnotenia ratingových agentúr a na medzinárodných finančných trhoch si dokážeme dnes požičať peniaze cez predaj štátnych dlhopisov veľmi lacno. Dokonca za záporný úrok. Ja to preložím do slovenčiny, čo znamená, že budeme musieť vrátiť menej, ako sme si požičali. Je to taká absurdita, ale taká je dnes realita na finančných trhoch, ktorá však oceňuje dôveryhodnosť a stabilitu slovenských verejných financií. Spľasla aj bublina kritiky pravice ohľadne verejného dlhu. Ten bude nižší ako 53 percent a patrí medzi najnižšie v eurozóne s perspektívou ďalšieho poklesu v nasledujúcich rokoch. Málo na Slovensku pripomíname, že v eurozóne sú krajiny s dlhom výrazne vyšším ako sto percent,“ vysvetlil predseda strany SMER – SD.
Podľa jeho slov, ak už oponenti strany SMER – SD a vlády SR nemajú proti týmto výsledkom žiadnu argumentáciu, tvrdia, že strana SMER – SD dostatočne nevyužila svoje samovládnutie na reformy. „Nuž nerád používam slovo reforma, lebo v slovenských podmienkach je spájané predovšetkým so zhoršovaním životnej úrovne ľudí, ako to bolo typické pre pravicové vlády. Čo označovali pravicové vlády za reformy? Zaviedli 19‑percentnú rovnú daň a začali kričať urobili sme veľkú reformu. Alebo zmenili Zákonník práce a to tak, že ošklbali zamestnanca, ako sa len dalo a zakričali, urobili sme obrovskú reformu. Nuž, ja by som radšej použil namiesto slova reforma v našom prípade slovo systémové opatrenie. A rád by som teraz pripomenul nielen našim protivníkom, oponentom ale celej slovenskej verejnosti, čo sme zvládli za štyri roky a či má niekto právo hovoriť o tom, že naša vláda nevyužila stabilitu a neprijímala systémové opatrenia,“ povedal. Vzápätí vymenoval všetky systémové opatrenia, ktoré strana SMER – SD za štyri roky svojej vlády urobila. „Priatelia, čo iné ako systémové opatrenie, použime to slovo reforma, aj keď sa mi nepáči, čo iné je boj proti daňovým únikom. Nastavili sme si 50 konkrétnych opatrení a dobre počúvajte, za tri roky od roku 2012 sa nám podarilo do rozpočtu na základe tohto boja proti daňovým únikom dostať o 1,6 miliardy eur viac, ako sme rátali. Ak za reformu považovali pravicoví politici zmenu Zákonníka práce, ktorá oslabila postavenie zamestnanca, my môžeme oprávnene povedať, že závažným systémovým opatrením je zmena Zákonníka práce, ktorý je dnes podstatne viac vyvážený a na ktorom sa zhodli všetci sociálni partneri. Spresnila sa definícia závislej práce, posilnilo sa právo zástupcov zamestnancov, obnovil sa súbeh výpovednej doby a odstupného. Stabilizácia dôchodkového systému ‑ veď išlo o také vážne rozhodnutie, že v mnohých fragmentoch bolo podporené aj samotnou opozíciou. Spustenie elektronického kontraktačného systému v rezorte ministerstva vnútra, len tak zo zaujímavosti chcem povedať, že za deväť mesiacov fungovania tohto systému bol počet obchodov 26 197 v celkovej hodnote takmer 200 miliónov a úspora bola takmer 35 miliónov. Takže dnes sa nám tento systém už niekoľkokrát zaplatil. To je obrovské systémové rozhodnutie. Reforma verejnej správy ESO ‑ toto nie je systémové opatrenie? Kontaktné pracoviská, spájanie rozbitej štátnej správy, likvidácia prebytočnej štátnej správy. Veď my sme zrušili komplet celú krajskú úroveň. Dnes nikomu nechýbajú ani krajské úrady, nikomu nechýba ani špecializovaná štátna správa na úrovni krajov. Naopak, ľudia sa tešia z toho, že môžu ísť na kontaktné pracoviská, ktoré sa postupne budujú. Do marca ich bude otvorených 50, zvyšných 22 počas ďalšej vlády, v ktorej, dúfam, budeme aj my. Prijatie nových volebných kódexov, alebo zákon o ochrane oznamovateľov korupcie ‑ tak isto vážne systémové opatrenia. V rezorte školstva zákon o odbornom alebo duálnom vzdelávaní ‑ veď je to prelom vo vzdelávaní mladých ľudí. Veď je to konečne aké také prepojenie praxe so vzdelávaním. A malo by byť rovnako zaujímavé tak pre študenta, učňa, ako by malo byť zaujímavé aj pre zamestnávateľa. Zákon o športe ‑ veď zaň zahlasovali takmer všetci, ktorí sedeli v parlamente. Poriadok do pravidiel, viac peňazí. A dnes budú športovať aj takí ľudia, ktorí si to možno v minulosti nemohli dovoliť. V zdravotníctve zrušenie poplatkov. V justícii sem urobili ústavnú zmenu. Došlo predsa k zásadným personálnym zmenám na najvyšších justičných postoch. V poľnohospodárstve podpora mladých farmárov. Zo životného prostredia vyberiem ústavnú ochranu vody pred vývozom do zahraničia alebo nový zákon o odpadoch. To nie sú zákony, ktoré sú nejakými malými novelizáciami. To sú systémové zmeny. Preto stojím si za tým, že SMER ‑ sociálna demokracia v rámci svojho pôsobenia využila stabilitu vo vláde na prijímanie mnohých a vážnych opatrení,“ podčiarkol Robert Fico.

„Robíme pre ľudí. A platí, že nielen plníme svoje sľuby, ktoré sme dali počas rokov 2012 až 2015, ale že sme naplnili aj štyri základné záväzky z programového vyhlásenia vlády. A to, že budeme konsolidovať verejné financie, že podporíme hospodársky rast, cenovú stabilitu, že znížime vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a že zmiernime dopady krízy posilnením istôt ľudí. Mám právo konštatovať a za týmto konštatovaním verím, že stojíme všetci, že Slovensko na prelome rokov 2015 a 2016 je v lepšom hospodárskom finančnom a sociálnom stave, než v akom sme ho prebrali v apríli roku 2012. Áno, urobili sme aj chyby, vyvodzovala sa politická zodpovednosť a niekto môže povedať, že niektoré oblasti sme mohli spravovať inak. Ale nech ľudia rozhodnú v marci, do akej miery sa im politika SMERu ‑ sociálna demokracia páčila. Hneď v apríli 2012, keď sme vytvorili vládu, sme si plne uvedomovali, že vládnutie nemôže byť len o ozdravovaní verejných financií. Hoci bolo a stále je predpokladom úspešného rozvoja Slovenska,“ dodal predseda najsilnejšej politickej strany na Slovensku.

A pokračoval: „Ľudia potrebujú dobré finančné a hospodárske ukazovatele cítiť. Musia ich vidieť. Vedeli sme, že v určitom okamihu je správne, aby sa štát podelil s jeho občanmi o solídne výsledky. Štát so zdravými financiami a dobrým hospodárskym rastom musí byť solidárny a veľkorysý k tým ľuďom a do takej miery, ako je to len možné. (...) Našou odpoveďou na požiadavku sociálneho štátu solidárneho k svojim občanom, bol už v roku 2014 prvý a druhý sociálny balík na zlepšenie životnej úrovne ľudí. Vzhľadom na dobré hospodárske ukazovatele a predovšetkým vynikajúce výsledky vo výbere daní, v boji proti daňovom únikom a úspory z reformy ESO, ktoré sú takmer na úrovni 700 miliónov eur, sme sa zaviazali zrealizovať do konca roku 2015 tridsať veľmi konkrétnych opatrení. S veľkou mierou uspokojenia konštatujem, že balíčky sú úspešné. Absolútne úspešné, a že ich realizujeme bez zadlžovania štátu, bez zvyšovania spotrebných daní, bez zvyšovania DPH či zvyšovania deficitu. SMER ‑ sociálna demokracia plní svoje sľuby a nikto nespochybnil naplnenie ani jedného jediného z opatrení prvého a druhého vládneho balíka na zlepšenie životnej úrovne. (...) My sme zvýšili od nášho nástupu minimálnu mzdu z 327 eur na 405 eur. Percentuálne je to jeden z najvyšších skokov pokiaľ ide o minimálnu mzdu v celej Európe. A budeme jednoducho v tomto pokračovať a od 1. januára mzda na úrovni 405 eur sa pozitívne dotkne 113‑tisíc ľudí. Na druhej strane zdvíhame minimálnu mzdu a máme aj hospodársky rast, aj nám stúpa zamestnanosť, aj nám klesá nezamestnanosť. Tak teda, kde je logika argumentácie proti týmto rozhodnutiam? Znižujeme DPH na vybrané základné potraviny. Mlieko, chlieb, maslo, všetky druhy čerstvého mäsa, k tomu, samozrejme, aj ryby produkované na Slovensku. Ale nebudeme podporovať mrazené výrobky, kurence z Poľska alebo nejaké mrazené mäso z Brazílie alebo z Argentíny. Musíme podporovať týmto opatrením domácich výrobcov. To je cieľom zníženia DPH o 10 percent. Je to opatrenie, ktoré štátny rozpočet stojí 80 miliónov eur, ale ľudia si ho určite zaslúžia a prosím všetkých, aby nám pomohli monitorovať, či od 1. januára 2016 pristúpia obchodníci k zníženiu ceny presne o toľko, koľko predstavuje zníženie 10‑percentnej DPH. Ďalej je to dvojciferné zníženie plynu oproti roku 2014. Darí sa nám aj tu, samotný Úrad pre reguláciu oznámil 4‑percentné zníženie a my budeme v januári ľuďom vracať tzv. vratky, pokiaľ sú zákazníkmi SPP alebo iných dodávateľov plynu v podobe niekoľko percentnej spotreby plynu za rok. Myslím si, že aj toto je odpoveď na cenovú stabilitu v oblasti energií. Vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov. Bože, čo bolo okolo toho kriku, že čo je to za opatrenie. Dnes môžem skonštatovať, že sa nám prihlásilo do tohto systému 850‑tisíc ľudí. Ďalej je treba povedať, že od zavedenia bezplatných vlakov došlo k 21‑percentnému nárastu počtu cestujúcich, a čo je dôležité, nedostavil sa pokles, ale naopak, evidujeme aj nárast platiacich cestujúcich, teda v žiadnom prípade nedošlo k tomu, čo hovorili naši oponenti, že neplatiaci cestujúci vytlačia vraj platiacich cestujúcich. Dobre viete, že sa zvýšil aj počet ľudí, cestujúcich za prácou, kde bola zľava zvýšená na 50 percent, a to z 22 percent. Pomoc pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti, veľmi dôležitý zákon. Týka sa to Veľkého Krtíša, Poltáru, Rimavskej Soboty, Lučenca, Revúcej, Rožňavy, Sabinova, Svidníka, Sobraniec, Vranova nad Topľou, Trebišova a Kežmarku. Obrovskou reformou, obrovským systémovým rozhodnutím bolo zníženie odvodov pre ľudí s nižšími a strednými príjmami. Toto opatrenie bolo vzhľadom na jeho finančnú náročnosť asi najdrahšie, ak môžem porovnávať jednotlivé opatrenia. Ale toto sa dotklo 627‑tisíc ľudí. V praxi to znamená, že v čistom ľudia majú viac peňazí a keď sme to zrátali v priebehu jedného roka, prakticky ako keby dostali trinásty plat. Zníženie zdravotných odvodov, to bolo vážne systémové opatrenie, o ktorom pravica len kvákala dlhé roky, nikdy ho neurobila. Prišla ľavica a zdravotné odvody znížila. Ďalej chcem pripomenúť zvýšenie materskej dávky zo 65 na 70 percent, je tu dokonca návrh zo strany ministra, že by sme časom mohli zvýšiť materskú až na 75 percent, čo v praxi znamená, že v podstate by poberateľ tejto dávky mal plnú náhradu za čistý príjem pred nástupom na materskú. Dopad je 10 miliónov, bude sa dotýkať 23 600 osôb. Zvýšenie kapacít materských škôl, my sme si mysleli, že o to nebude nejaký špeciálny záujem, za peniazmi sa len zaprášilo. Najprv 5 miliónov, potom 10 miliónov, chodím teraz a zisťujem na vlastné oči, ako mestá a obce tieto príspevky využívajú. Na konci dňa vytvoríme viac ako 5‑tisíc nových miest pre deti a súčasne vznikne zhruba 500 nových pracovných miest pre učiteľky v týchto školách. Cieľom vlády je, aby do roku 2020 95 percent detí vo veku 4 a 5 rokov malo miesto v materských školách a na toto je vláda pripravená v prípade ďalších žiadostí vyčleniť potrebné finančné prostriedky. Ďalej je to príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy. Už sa začína realizovať. Boli sme šokovaní, takmer 160‑tisíc študentov a žiakov zo základných škôl a stredných škôl sa nám prihlásilo. Dostanú 100 eur na školu v prírode a 150 eur na lyžiarsky zájazd. Čaro tohto opatrenia je v tom, že budú ho realizovať na Slovensku, v našich rekreačných zariadeniach, mimo hlavnej sezóny. Štát v podstate preplatí, dobre počúvajte, 800‑tisíc prenocovaní podnikateľom, ktorí robia v cestovnom ruchu. Toto je reálna podpora pre slovenský cestovný ruch. Náklady na toto opatrenie boli okolo 20 miliónov. Ďalej sme zaviedli zníženie doplatkov na lieky pre dôchodcov a deti do 6 rokov. Tu sme urobili obrovské zmeny, deti do 6 rokov, zdravotne postihnutí, prakticky žiadne doplatky, rovnako sa významne znižovali tieto doplatky aj pri dôchodcoch. Toto sa dotkne viac ako 1 milióna pacientov a dopad na štátny rozpočet je okolo 10 miliónov.

Spomeniem ešte dva, a to je príspevok na zateplenie rodinných domov. Prosím, hovorte o tom so svojimi priateľmi, tí, ktorí si chcú zatepľovať rodinný dom, majú právo na štátnu vratku vo výške až 30 percent oprávnených nákladov, maximálna vratka je do 6,5‑tisíc eur. Štát na podporu zatepľovania vyčlenil 30 miliónov eur, opäť platí, ak sa tieto peniaze minú a bude ďalší záujem, budeme hľadať zdroje na pokračovanie v tomto programe. Pred pár dňami sme oznámili dotácie na malé ekologické zdroje energie, týkajú sa využívania obnoviteľných zdrojov energií do výkonu 10 kilowattov z európskych a štátnych zdrojov. Opäť po slovensky povedané, kto chce vymeniť starý kotol na uhlie a chce kotol na biomasu, chce tepelné čerpadlo alebo chce solárny panel alebo chce vyrábať nejakú maloelektrinu z fotovoltaického panelu, môže sa obrátiť na štát. A opäť zaujímavé údaje. My sme na celý program vyčlenili najskôr 45 miliónov, celkovo máme 115 miliónov eur. V prvom kole sme len tak cvične dali 3,25 milióna eur, okamžite sa minuli a 1 163 záujemcov je uspokojených a dostane príspevok na kúpu a inštaláciu zariadenia, o ktorom som hovoril. Druhé kolo bude okamžite v januári, toto sa zdá byť absolútne úspešné opatrenie, ktoré má, samozrejme, efekt na stavebné firmy, podobne ako to je v prípade príspevku na zateplenie rodinných domov,“ vyrátal Robert Fico.

 

Categories: 
Čo robíme pre ľudí