Robert Fico: Nie sme predmestie Bruselu

Nachádzate sa tu

23. 1. 2018

Nechcem, aby o pár rokov vyzeralo Slovensko ako predmestie Bruselu, plné imigrantov z rozvojových krajín. Preto som pripravený v tomto roku prijať zásadné opatrenia týkajúce sa trhu práce. Slovensku sa darí, čísla nezamestnanosti sú jasné, a problémom sa stáva obrovský nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Automobilky nám hlásia, že v roku 2020 budú nutne potrebovať 14-tisíc zamestnancov. Som však jednoznačne proti tomu, aby cudzie personálne agentúry profitovali na dovoze pracovnej sily z Balkánu a tretích krajín. Naša politika musí byť postavená na zásade, aby predovšetkým Slováci a Slovenky mali prácu a mohli si zvyšovať svoju životnú úroveň.

Aby sme vytvorili podmienky na zamestnanie sa predovšetkým našim ľuďom, vidím možnosti v kombinácii viacerých opatrení. V politickom tlaku na rast miezd, v odmietnutí dumpingu pre cudzích pracovníkov, v reforme škôl spadajúcich do právomoci VÚC a v realizácii exekučnej amnestie. V súvislosti s reformou školstva by sa mala vytvoriť rovnováha medzi školami so všeobecným vzdelaním a odbornými školami. Preto poverím jedného z podpredsedov vlády, aby sa zaoberal tým, ako štát vstúpi do štruktúry stredných škôl a budeme diskutovať s VÚC o profilácii stredných škôl.

Na Slovensku je viac ako 3,6 milióna exekučných spisov na súdoch. Podľa odborných odhadov sa tak v tejto existenčnej pasci ocitá 40- až 70-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zamestnali. Je politickou výzvou pre súčasnú koalíciu, aby sa s týmto problémom vyrovnala. Na základe diskusie vo vnútri koalície môžem povedať, že existujú tri základné koncepty, ako danú situáciu riešiť.

Buď pôjdeme len cestou posilnenia pracovného trhu, teda pomôcť tým, ktorí by sa inak nezamestnali. Potom je druhá možnosť, venovať sa iba štátnym inštitúciám. Alebo je tretia možnosť, venovať sa celoplošnej amnestii. Želám si, aby sme do konca januára prijali definitívne stanovisko, ktorým smerom sa bude uberať koalícia.

V súvislosti s exekučnou amnestiou si uvedomujem, že stojíme pred zásadným politickým rozhodnutím, ktoré má aj svoj morálny aspekt. Som však presvedčený, že iná cesta neexistuje. Urobili sme celý rad diplomatických opatrení, aby na Slovensko nezačali prúdiť nekontrolovateľné davy migrantov. Ak nevytvoríme pracovné podmienky pre 40- až 70-tisíc exekvovaných Slovákov, v kontexte ďalšieho ekonomického vývoja sa javia tieto diplomatické opatrenia ako zbytočné.
Želám si, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa dobre žije predovšetkým slovenským štátnym príslušníkom, ktorí majú možnosť pracovať na zvyšovaní životnej úrovne vlastnej krajiny. Aj preto odmietam predstavu budúcnosti Slovenska ako krajiny podobnej predmestiu Bruselu.

Zdroj: www.hnonline.sk

Aktuality