Predseda vlády SR Robert Fico rokoval so zástupcami protikorupčnej iniciatívy Rule of Law

Nachádzate sa tu

17. 2. 2015

Záväzok posilniť charakter Slovenska ako právneho štátu si vpísala súčasná vláda už do svojho programového vyhlásenia. V tomto zmysle rokoval včera, v pondelok 16. februára 2015 predseda vlády SR Robert Fico so signatármi Iniciatívy za vládu zákona /Rule of Law/, ktorá je spoločnou iniciatívou štrnástich podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr.

Vláda sa k iniciatíve prihlásila 14. januára 2015, kedy schválila materiál predložený predsedom vlády SR Robertom Ficom - Aktivity na posilnenie fungovania Slovenskej republiky ako právneho štátu. Zároveň boli uložené úlohy ministrovi vnútra, ministrovi spravodlivosti a vedúcemu úradu vlády, aby v spolupráci s ďalšími zainteresovanými subjektmi a predstaviteľmi iniciatívy predložili podklady k jednotlivým častiam akčného plánu zameraným na transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu, odstránenie korupcie ako negatívneho a škodlivého faktora pre reputáciu Slovenska a transparentnú a efektívnu justíciu ako pevného základu pre domácich aj zahraničných investorov.
 
Na zajtrajšom rokovaní (18.2.) budú členovia vlády diskutovať o pozičnom dokumente, ktorý v pondelok 16.2. odovzdali iniciátori predsedovi vlády s cieľom využiť tento materiál pri príprave Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu. Predseda vlády SR bude o akčnom pláne rokovať aj so sociálnymi partnermi v Rade solidarity a rozvoja SR. 

Po už prijatých vládnych opatreniach proti korupcii, akými boli spustenie štátneho elektronického trhoviska, novelizácia zákona o verejnom obstarávaní, prijatie zákona o ochrane oznamovateľov korupcie, novelizácia zákona o financovaní politických strán či obmedzenie výšky hotovostných platieb, pôjde v prípade uvedeného akčného plánu o ďalší krok, vedúci k  posilneniu právneho štátu a obmedzeniu priestoru pre neetické a nezákonné korupčné praktiky pri správe vecí verejných.


zdroj: ÚV SR

Aktuality