Podpora ovčiarstva sa rozvíja aj na území Žilinského kraja

Nachádzate sa tu

29. 5. 2015

Ovčiarstvo sa v Žilinskej župe spája s dlhodobou tradíciou a rozvíja sa aj vďaka podpory krajskej samosprávy. „Chov oviec sa priamo hodí do hornatého prostredia v Žilinskom kraji, ktorý bol už historicky prispôsobený na túto činnosť a teší ma, že sa nám darí aj v dnešnej dobe rozvíjať ovčiarske tradície. Prostredníctvom nášho Liptovského múzea vyvíjame rôzne aktivity, ktorými sa snažíme udržiavať a priblížiť ovčiarstvo i súčasným generáciám. Okrem iného spolupracujeme aj s Občianskym združením Bačova cesta, ktoré združuje salaše v Žilinskom kraji a snaží sa chov oviec zachovávať naďalej,“ uviedol predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Po stopách tradičných slovenských zvykov, jedál a remesiel sa môžu záujemcovia vydať v priebehu celého roka a navštíviť päť salašov, farmu či múzeá vo Vlkolínci, Pribyline či v Liptovskom Hrádku, ktoré Bačova cesta združuje. Najmladšie prírodné múzeum na Slovensku - Múzeum liptovskej dediny v Pribylinev zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ponúka svojim návštevníkom okrem živej expozície sedemnástich oviec aj pútavé prezentácie ukážok pôvodného spracovania mlieka, výroby syra, spracovania vlny a taktiež ochutnávky jedál z tradičnej bačovej kuchyne.

Chov oviec sa darí v Žilinskom kraji zachovávať aj prostredníctvom družstiev a fariem, ktoré v župe pôsobia. Významnou podporou rozvoja ovčiarstva sú v tomto prípade finančné prostriedky získané z eurofondov prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Spolu so žilinským županom sa minister agrorezortu Ľubomír Jahnátek zúčastnil v piatok 29. 5. 2015 návštevy Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce, kde informoval o zvýšení finančnej podpory na chov oviec ako nenahraditeľného zdroja kvalitného mlieka. „Záujem o ovčie mlieko a jeho výrobky je stále vysoký a som preto rád, že tento rok sa nám podarilo zvýšiť podporu na jednu dobytčiu jednotku na 500 kilogramov živej váhy v porovnaní s minulým rokom približne o 30 % na 169 eur. Samozrejme, nestačí však podporiť len samotný chov, ale je potrebné dať prostriedky aj do modernizácie, aby mohli poľnohospodárske podniky využiť svoju konkurencieschopnosť aj prostredníctvom moderných technológií a moderných zariadení. Na nové programovacie obdobie sme preto zvýšili čiastku na modernizáciu fariem na 229 miliónov eur,“ uviedol Ľ. Jahnátek. Poľnohospodárske družstvá sa tak budú môcť uchádzať o prostriedky v rámci podpory chovu oviec už od druhého polroka 2015, kedy začnú prvé výzvy cez program rozvoja vidieka.

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, ktoré v minulom programovacom období začalo rekonštrukciu desiatich hydinárskych hál a piatich ovčínov v hodnote 430-tisíc eur, má v regióne Liptova svoje významné miesto a zameriava sa predovšetkým na chov oviec a výrobu i predaj ovčích výrobkov priamo z dvora. „Ovčie syry, bryndza, nátierky, jogurty, parené syry, nite, uzlíky a ďalšie naše produkty, ktoré si vyrábame sami v našej mliekarni, majú SK značku kvality a zároveň sa môžu pochváliť označením Zlatá ovca 100-percentný ovčí výrobok,“ vysvetlila predsedníčka Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce Anna Kováčiková. Počas prehliadky družstevného areálu predviedli pracovníci ukážky strihania, kŕmenia a dojenia oviec a tiež výrobu ovčej parenice a syra.

„Je dôležité, že družstvá, ako je i družstvo v Liptovských Revúcich, môžu neustále získavať nové benefity, ako je už spomínaná vyššia dotácia na dobytčiu jednotku alebo v súčasnosti pripravované zníženie sadzby DPH na vybrané potraviny, ktoré sa v tomto prípade dotkne práve aj ovčieho mäsa. Tieto podnety významne podporia nielen chovateľstvo, ale predovšetkým spotrebu čerstvého mäsa a ďalších produktov s tým spojených,“ dodal J. Blanár. Zároveň vyjadril presvedčenie,že Žilinská župa má veľký potenciál pre budúci rozvoj ovčiarstva. „Všetky produkty, ktoré z takéhoto prostredia pochádzajú, patria totiž medzi tie najzdravšie, aké môžemedostať, a preto je dôležité podporovať produkciu práve našich slovenských potravín,“ uzavrel župan.

 

zdroj: ŽSK

Regióny