Pietne akty kladenia vencov v Košickom kraji

Nachádzate sa tu

23. 1. 2015

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Dargovského priesmyku a jednotlivých obcí okresu Košice – okolie sa konali viaceré pietne akty kladenia vencov. Pri pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny, na Dargovskom priesmyku, sa pri tejto príležitosti prihovoril prednosta okresného úradu Košice – okolie Peter Derevjanik. Okrúhle výročie si uctili aj poslanec NR SR František Petro, prednosta okresného úradu mesta Košice Jozef Lazár, ako aj ďalší predstavitelia územnej samosprávy, štátnej správy a predstavitelia politických strán. 

Aktom kladenia vencov vyjadrili svoju úctu účastníkom a obetiam týchto bojov za našu slobodu.  Za podpory Kultúrneho centra Abova následne prebehol, pri pamätníku, krst knihy Petra Novýkmeca – Spomienky z Dargovského bojiska, ku ktorému nasledovala prezentácia a autogramiáda autora v kultúrnom dome v obci Svinica. V príhovore poslanec NR SR František Petro vyjadril vďaku autorovi a vyzdvihol najmä význam tejto publikácie pre naše ďalšie generácie. Výročie si pripomenuli vyššie menovaní predstavitelia aj v obci Slanec za prítomnosti starostu obce Jozefa Belu.

Regióny