Nádherný deň žien vo Svidníku aj v Giraltovciach

Nachádzate sa tu

12. 3. 2015

Poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič navštívil v piatok 6. marca 2015 niektoré školské aj predškolské zariadenia v meste Svidník, aby v súlade so svojou dlhoročnou tradíciou zablahoželal učiteľkám, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnankyniam škôl k sviatku MDŽ. Mikuláš Krajkovič sa ženám prihovoril a zablahoželal im k ich sviatku: „Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.“

Medzinárodný deň žien sa oslavoval i v meste Giraltovce. Zúčastnili sa ho poslanci NR SR Stanislav Kubánek a Mikuláš Krajkovič, primátor mesta Ján Rubis a ďalší pozvaní hostia. Pre prítomné ženy bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci tunajšej ZUŠ, ZŠ, SZŠ  a zoskupenie mladej ľudovej skupiny Čavargoše. V závere každá žena dostala kvetinku k svojmu sviatku. I touto cestou želáme všetkým ženám aby sa im darilo nielen na sviatok MDŽ, ale počas celého roka.

Categories: 
Regióny