Minister práce Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania

Nachádzate sa tu

22. 2. 2018

Sociálna práca patrí k oblasti, ktorá si vyžaduje empatiu a ľudský prístup. Minister pri oceňovaní zamestnancov zdôraznil najmä osobné nasadenie a presvedčenie pomáhať druhým v spojitosti so silnou vôľou a úsilím. „Sociálna spravodlivosť je niečo, čo je neopakovateľné, čo má svoje kontúry vždy, všade a v každej dobe. Hovorí nielen o právach, hovorí aj o istých povinnostiach, ktoré spoločnosť má. Napríklad aj v prípade uctenia si práce tých, ktorí sa podieľajú na skvalitňovaní života iných, na pomoc odkázaných ľudí,“ uviedol minister Ján Richter.

Vo svojom vystúpení vyjadril úctu a obdiv aj predseda vlády SR Robert Fico. „Sú to ľudia, ktorí nie sú ani dobre zaplatení, sú to ľudia, ktorí pracujú často s najťažšími osudmi. Chcem sa im preto úprimne poďakovať. Verím, že ďalší sociálny balík, ktorý pripravujeme, ďalšie opatrenia, budú týmto ľuďom život len zlepšovať,“ povedal.

Slávnostné udeľovanie rezortných vyznamenaní sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý OSN vyhlásilo na 20. február. Práve tento deň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokladá za vhodnú príležitosť poďakovať sa tým najlepším zamestnancom, a zároveň upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku sociálnej oblasti. Rezortné vyznamenania udeľuje minister práce od roku 2009, t.j. tohtoročné bolo jubilejné - desiate.

Podujatie spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava za účasti zástupcov z poslaneckého zboru, ministerstva práce, úradov práce, inšpektorátov práce, sociálnej poisťovne a významných osobností z kultúrneho, spoločenského i politického života.

Príhovor predsedu vlády SR R. Fica na Slávnostnom odovzdávaní medailí ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera 2018

Príhovor ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR J. Richtera na Slávnostnom odovzdávaní medailí ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera 2018

Zoznam ocenených nájdete tu

Categories: 
Čo robíme pre ľudí