MF SR vyšlo v ústrety malým a stredným podnikateľom

Nachádzate sa tu

11. 6. 2015

Minister financií Peter Kažímír sa stretol s predstaviteľmi Slovenského živnostenského zväzu a zástupcami stavebných podnikateľov. Na rokovaní sa dohodli na zmenách v zákone o DPH, ktorý pred časom schválila vláda.

Podľa navrhovanej novely zákona o DPH, by mohli malí podnikatelia štátu odviesť daň až po tom, keď im odberatelia zaplatia za ich tovary a služby. Súčasne sa odkladá vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb až do momentu zaplatenia.

Toto opatrenie by mohli využívať tí podnikatelia, ktorých ročný obrat neprekročil 75 tisíc eur. Zástupcovia malých a stredných podnikateľov žiadali navýšenie tejto hranice. „Už pri predstavovaní tohto návrhu vo vláde sme hovorili, že vidíme priestor na úpravu tejto sumy. Som rád, že po dnešnom rokovaní môžeme povedať, že sme sa dohodli na jej zvýšení na 100 tisíc eur“, uviedol minister financií Peter Kažimír. 

Po zvýšení hranice na 100 tisíc eur by sa opatrenie malo dotýkať viac ako dvoch tretín (67,2%) z 200 tisíc subjektov platiacich DPH.

Na rokovaní sa zúčastnení dohodli aj na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala riešiť otázky vznikajúce pri platení faktúr, či problémy ku ktorým dochádza kvôli chýbajúcej trestnoprávnej zodpovednosti v tejto oblasti. „Sme radi, že tieto problémy bude niekto riešiť, nakoľko v mnohých prípadoch, najmä kvôli neplateniu faktúr dochádza ku vzniku druhotnej platobnej neschopnosti“, uviedol prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.

Pracovná skupina by mala pozostávať so zástupcov Slovenského živnostenského zväzu, AZZZ, KOZ, ministerstva financií a ministerstva spravodlivosti.

Zástupcovia stavebných podnikateľov ocenili aj pripravované opatrenie z druhého sociálneho balíčka, týkajúce sa fakturácie bez DPH medzi dodávateľmi služieb v stavebníctve. „Vítame, že sa takéto opatrenie chystá. Veríme že po jeho zavedení do praxe už nebudeme doplácať na tých odberateľov, ktorí nám neplatia za dodané služby“ povedal zástupca stavebných spoločností Jozef Válek.

Všetky opatrenia by mali vstúpiť do platnosti od budúceho roka.


Ministerstvo financií

Categories: 
Čo robíme pre ľudí