Májové podujatia v Košiciach - okolí

Nachádzate sa tu

8. 5. 2015

Pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny sa v okrese Košice – okolie konalo viacero podujatí. Medzi nimi dominovali pietne akty kladenia vencov k pamätníkom vybudovaných na miestach najväčších bojov v Dargovskom priesmyku a v Skároši.

V deň výročia, v piatok 8. mája, sa uskutočnil pietny akt pri Pamätníku padlých hrdinov druhej svetovej vojny v dargovskom priesmyku. Pri pamätníku sa poklonili poslanec NR SR František Petro, za Kanceláriu prezidenta SR v Košiciach Viera Sotáková, prednosta okresného úradu Košice – okolie Peter Derevjanik, prednosta okresného úradu Košice Jozef Lazár, predstavitelia územnej a miestnej samosprávy, účastníci protifašistického odboja a predstavitelia politických strán nášho okresu, ktorí tak vyjadrili úctu účastníkom a obetiam týchto bojov. Slávnostný príhovor predniesol pán poslanec František Petro, ktorý na záver prečítal Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad nacizmom a fašizmom, ktoré bolo prijaté vo štvrtok 7. mája 2015. 

Súčasťou pietneho aktu bola aj prezentácia činnosti klubu vojenskej histórie Čapajev, ukážky zbraní a tvorivé dielne pre deti v zrekonštruovanej Sieni bojovej slávy. Svoju knihu Spomienky z dargovského bojiska tu pred časom predstavil aj Peter Novýkmec, v ktorej zaznamenal autentické výpovede pamätníkov, ktorí boli svedkami vojnových udalostí počas 2. svetovej vojny. Najpočetnejšou skupinou tohtoročného pietneho aktu boli turisti a priatelia prírody z okolitých obcí. Na tomto mieste sa už 32 rokov stretávajú a uložením orgovánových kytíc začínajú turistický prechod Slanskými vrchmi Z Polianky do Polianky.

Dňa 30. apríla 2015 sa uskutočnil v našom okrese aj XI. ročník Májového behu mieru v obci Rudník. Behu sa zúčastnilo 269 pretekárov, okrem pretekárov zo Slovenska bežali aj bežci z Kene a z Ukrajiny. Beháva sa vo všetkých vekových kategóriách od detí do troch rokov a vyššie hlavný pretek v dĺžke 10 000 m.

Regióny